Aktuality

Návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 2012

*
Na fyzické i elektronické úřední desce obecního úřadu byl dnešním dnem zveřejněn návrh rozpočtu obce na rok 2012.

Dle ust. § 11 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, platí:
"Návrh rozpočtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu územního samosprávného celku zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván."
Lenka Bártlová – 1.12.2011 14:29
Jít na přehled aktualitúvodní stránku
Počítadlo.cz