Aktuality

Zrušení příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice

*
Zastupitelstvo obce Rudoltice na svém veřejném zasedání dne 19.12.2011 zrušilo ke dni 31.12.2011 příspěvkovou organizaci STAVBY Rudoltice se sídlem Rudoltice čp. 95, IČ: 70188165.

Příspěvková organizace byla zřízena ke dni 1.11.2000 na dobu neurčitou.
Základním účelem organizace byla správa kulturních památek, včetně správy hřbitova a soch a jejich restaurování a zřizování v obci Rudoltice.
Vedlejším účelem organizace byla výstavba, rekonstrukce, oprava, údržba a provoz bytů, nebytových prostor, objektů občanské vybavenosti, mostů, komunikací, čistíren odpadních vod, kanalizačních sítí, technických zařízení a inženýrských sítí v obci Rudoltice.
Lenka Bártlová – 20.12.2011 9:54
Jít na přehled aktualitúvodní stránku
Počítadlo.cz