Bytový fond

Osadní výbor Zámeček je již kompletní

* Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 20.10.2011 byli schváleni 2 chybějící čl... pokračování »
Lenka Bártlová – 24.10.2011 14:07

Centrální evidence exekucí

* Obec Rudoltice zavádí v souvislosti se svým bytovým fondem lustraci v tzv. Centrální evidenci exekuc... pokračování »
Lenka Bártlová – 20.9.2011 16:44

Schůzka obce s domovními důvěrníky

* V úterý, dne 27. září 2011, proběhne od 16.00 hod. na sále kulturního domu... pokračování »
Lenka Bártlová – 14.9.2011 16:06

Vyúčtování nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu

* Obec Rudoltice upozorňuje nájemníky obecních bytů, že dne 31.8.2011 bylo splatné vyú... pokračování »
Lenka Bártlová – 10.9.2011 19:38

Pravidla pro užívání bytu a společných prostor v bytových domech

* V pátek, 24. června 2011 byla do společných prostor - přízemí všech bytových domů ... pokračování »
Přiložen jeden soubor »
Lenka Bártlová – 25.6.2011 8:52

Rozhodnutí Rady obce Rudoltice k závadám obecních bytů

* Rada obce Rudoltice na svém jednání dne 2. března 2011 vydala následující usnesení, t... pokračování »
Lenka Bártlová – 3.3.2011 14:41

Setkání členů Rady obce Rudoltice s nájemníky obecních bytů

* V pondělí, dne 28. února 2011 se od 16.00 hod. na sále Kulturního domu v Rudolticích ... pokračování »
Přiložen jeden soubor »
Lenka Bártlová – 15.2.2011 17:07

Úřední hodiny správce bytového fondu v r. 2011

Více informací naleznete v příloze.
Přiložen jeden soubor »
Lenka Bártlová – 14.2.2011 11:38

Povinnosti občanů při nakládání s komunálním odpadem

* Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 29.4.2010 došlo z mé strany k mylnému informov&aacut... pokračování »
Lenka Bártlová – 8.5.2010 15:34

Zvýšený počet hlídek městské policie

* Vzhledem ke zvýšenému počtu stížností na rušení klidu v bytových domech a ni... pokračování »
Lenka Bártlová – 1.4.2010 16:03

Autobusová zastávka na Zámečku

* V noci z 26. na 27. března 2010 byla v lokalitě Zámeček v nemalé míře poškozena autobusová... pokračování »
Přiloženy 2 soubory »
Lenka Bártlová – 29.3.2010 14:32

Přehled úředních hodin správce bytového fondu na obecním úřadu

Více informací naleznete v příloze.
Přiložen jeden soubor »
Lenka Bártlová – 22.1.2010 8:20

Úřední hodiny správce bytového fondu

* Úřední hodiny správce bytového fondu na Obecním úřadu v Rudolticích jsou v leto#... pokračování »
Lenka Bártlová – 11.1.2010 9:05

Obec Rudoltice přijímá žádosti o pronájem bytu

* Obec Rudoltice v roce 2009 dokončila výstavbu nájemních bytů v lokalitě Zámeček. Byty pro p... pokračování »
Lenka Bártlová – 8.1.2010 11:52

ŠIKANA

* S ohledem na závažné skutečnosti, které byly neformální cestou obecnímu úřadu ... pokračování »
Lenka Bártlová – 7.5.2009 22:18

Servisní dny SULKO

* Ve dnech 18. - 19. a 24. - 26. listopadu 2008 proběhne druhá vlna servisních dnů společnosti SUL... pokračování »
Lenka Bártlová – 11.11.2008 8:07

Zpětná kontrola absence vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitostí

* Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 30.10.2008 po projednání závěre&#... pokračování »
Lenka Bártlová – 1.11.2008 15:42

Porušování práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy

* S ohledem na tu skutečnost, že bylo zjištěno ze strany některých nájemníků obecních ... pokračování »
Lenka Bártlová – 1.11.2008 15:28

Servisní dny SULKO

* Ve dnech 27., 29., 30. a 31. října 2008 proběhne první vlna servisních dnů společnos... pokračování »
Lenka Bártlová – 14.10.2008 11:29

Stručné podmínky pro přidělení bytu dle poskytovatele dotace

Stručné podmínky pro přidělení bytu dle poskytovatele dotace ke stažení
Přiložen jeden soubor »
Lenka Bártlová – 5.10.2008 14:04
Počítadlo.cz