Bytový fond

ŠIKANA

*
S ohledem na závažné skutečnosti, které byly neformální cestou obecnímu úřadu v minulých dnech sděleny, vyzývám po dohodě s bytovou komisí, domovními důvěrníky a Městskou policií v Lanškrouně všechny obyvatele lokality Zámeček k tomu, aby bezprostředně poté, co dojde v jejich rodině nebo blízkém okolí k jakémukoliv ohrožování, zastrašování, příp. ublížení na zdraví ze strany některých místních obyvatel, tuto skutečnost, byť i anonymně, oznámili na některém z níže uvedených kontaktů.

Městská policie Lanškroun
telefon: 465 385 256 nebo 723 114 561, příp. 156

Obecní úřad v Rudolticích
telefon: 465 323 124 nebo 776 023 736
Lenka Bártlová – 7.5.2009 22:18
Počítadlo.cz