Bytový fond

Obec Rudoltice přijímá žádosti o pronájem bytu

*
Obec Rudoltice v roce 2009 dokončila výstavbu nájemních bytů v lokalitě Zámeček. Byty pro příjmově vymezené osoby o velikosti 1+1, 2+1 a 3+1 byly vybudovány za použití státních prostředků. V této souvislosti je nezbytně nutné pro získání nájemní smlouvy splnit podmínky stanovené Nařízením vlády č. 146/2003 Sb. Bližší informace o nájemních podmínkách Vám poskytnou pracovnice Obecního úřadu v Rudolticích.

Žádost o pronájem bytu lze podat osobně na Obecním úřadu v Rudolticích, příp. ji lze zaslat poštou na formuláři, který naleznete níže.

Kontakt:
Obecní úřad v Rudolticích
Rudoltice čp. 95, 561 25
tel.: 465 323 124; mob. tel.: 776 023 736
e-mail: ou@rudoltice.cz
Lenka Bártlová – 8.1.2010 11:52
Počítadlo.cz