Bytový fond

Autobusová zastávka na Zámečku

*
V noci z 26. na 27. března 2010 byla v lokalitě Zámeček v nemalé míře poškozena autobusová zastávka. I přestože došlo ze strany obce v předešlý den k jejímu úklidu a vyklizení veškerých věcí z jejích prostor, jak je vidět na jedné z přiložených fotografií, po několika málo dnech, resp. hodinách tomu tak již opětovně není.

Obec se po marné snaze udržet autobusovou zastávku v relativně důstojném stavu proto rozhodla odstranit veškeré stěny autobusové zastávky a upozorňuje na tu skutečnost, že pokud dojde k dalšímu poškození tohoto majetku obce, tj. dnes již pouze přístřešku, bude kompletně odstraněn.

Přiloženy 2 soubory

Lenka Bártlová – 29.3.2010 14:32
Počítadlo.cz