Bytový fond

Zvýšený počet hlídek městské policie

*
Vzhledem ke zvýšenému počtu stížností na rušení klidu v bytových domech a ničení obecního majetku se obec rozhodla domluvit s Městskou policií Lanškroun na zvýšeném pravidelném počtu kontrolních hlídek v obytné zóně Zámeček. Upozorňujeme nájemníky na tu skutečnost, že pokud budou přítomni shora uvedenému jednání, aby neváhali buď zavolat hlídku Městské policie Lanškroun nebo podali oficiální stížnost na obecní úřad.

Upozornění městské policie či opakované stížnosti na nájemníky, kteří svým jednáním ostatní nájemníky ruší nebo ničí majetek obce, bude řešeno nekompromisním způsobem - nebude s nimi prodloužena nájemní smlouva, případně jim bude dána výpověď z nájmu bytu.
Lenka Bártlová – 1.4.2010 16:03
Počítadlo.cz