Bytový fond

Rozhodnutí Rady obce Rudoltice k závadám obecních bytů

*
Rada obce Rudoltice na svém jednání dne 2. března 2011 vydala následující usnesení, týkající se závažných závad na obecních bytech. Záměr vydat toto rozhodnutí sdělila na setkání s nájemníky obecních bytů, které se uskutečnilo dne 28. února 2011 na sále místního kulturního domu. Setkání se zúčastnilo cca 50 nájemníků, jednatel obecní společnosti, zabezpečující opravy a údržbu bytů, a celkem 7 členů zastupitelstva obce.

Lenka Bártlová, starostkaRada obce Rudoltice rozhodla v případě závažných závad na obecních bytech v bytových domech v lokalitě Zámeček a čp. 276 takto:
- závady, vyplývající z nekvalitně provedených hydroizolací bytových domů, nebudou řešeny z důvodu technických obtíží a předpokladu vysokých finančních nákladů realizace oprav,
- závady, vyplývající z nekvalitně provedených izolací v podkrovních bytech, budou řešeny postupně dle finančních možností obce, počínaje rokem 2012,
- ostatní závady, vyplývající z nekvalitně provedených izolací obvodového zdiva, nebudou z technických důvodů a předpokladu vysokých finančních nákladů realizace oprav řešeny.

Rada obce Rudoltice rozhodla v případě závažných závad na obecních bytech v bytových domech čp. 261-265 takto:
- závady, týkající se především zatékání do podkrovních bytů a nedostatečně dimenzovaného výkonu topení, nebudou z důvodu předpokladu vysokých finančních nákladů realizace oprav řešeny,
- plošná výměna plynových kotlů ve střednědobém horizontu nebude realizována s tím, že v případě prokázání neopravitelnosti jednotlivých kotlů bude ze strany obce hrazena kompletní výměna za nový kotel (podmínkou je stanovisko servisního technika, určeného obcí).

Toto rozhodnutí rady obce je motivováno především tím, že se, bohužel, jedná o prakticky nové byty, kde v případě lokality Zámeček je stáří jednotlivých bytů maximálně 5 let a v případě bytů v dolní obci maximálně 10 let, a není v současných finančních možnostech obce po nedávných masivních investicích do vybudování těchto bytů znovu v takto krátké době investovat nemalé finanční prostředky do jejich opravy a rekonstrukce.

Žádosti o slevy z nájmu budou posuzovány individuálně na podkladě skutečného stavu jednotlivých bytů, a to v maximální výši 10 %.

V případě ostatních oprav bytů bude postupováno v souladu s ust. § 687 odst. 3 občanského zákoníku ve spojení s ust. nájemní smlouvy ohledně drobných oprav a Nařízením vlády č. 258/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Lenka Bártlová – 3.3.2011 14:41
Počítadlo.cz