Bytový fond

Schůzka obce s domovními důvěrníky

*
V úterý, dne 27. září 2011, proběhne od 16.00 hod. na sále kulturního domu schůzka zástupců obce s domovními důvěrníky, popř. tam, kde dosud nebyl domovní důvěrník zvolen, se zástupci nájemníků v bytovém domě.

Předmětem schůzky budou ze strany obce následující témata:
- fungování domovních důvěrníků v bytových domech,
- nedoplatky na nájmech a úhradách za služby spojené s užíváním bytu a možnosti řešení těchto situací,
- veřejná služba,
- nejčastější porušování ustanovení nájemní smlouvy, pravidel pro užívání bytu a společných prostor včetně možných důsledků takového počínání,
- problematika odstěhování nájemníků z domu bez vědomí obce,
- drobné opravy bytu a náklady spojené s běžnou údržbou bytu (Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., v platném znění),
- závady bytů a jejich postup řešení.

Obec samozřejmě počítá s dalšími tématy, které budou domovními důvěrníky nebo zástupci nájemníků na schůzce nastoleny, příp. které vyplynou ze vzájemné diskuse.

Pozvánky na schůzku budou v nejbližších dnech vyvěšeny ve společných prostorách každého bytového domu.
Lenka Bártlová – 14.9.2011 16:06
Počítadlo.cz