Bytový fond

Centrální evidence exekucí

*
Obec Rudoltice zavádí v souvislosti se svým bytovým fondem lustraci v tzv. Centrální evidenci exekucí.

Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky podle zákonného zmocnění daného ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád). Lustrace v tomto registru je zpoplatněna.

Lustrace bude prováděna u žadatelů, kteří jsou po projednání s Osadním výborem Zámeček radě obce navrhováni k přidělení bytu, a výsledky lustrace budou dalším podkladem pro rozhodnutí obce, s kým bude uzavřena nájemní smlouva.
Lenka Bártlová – 20.9.2011 16:44
Počítadlo.cz