Bytový fond

Osadní výbor Zámeček je již kompletní

*
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 20.10.2011 byli schváleni 2 chybějící členové 7mičlenného Osadního výboru pro lokalitu Zámeček, a to paní Jitka Sýkorová, bytem Rudoltice 613, a pan Jiří Vondráček, bytem Rudoltice 616.

Kompletní osazení osadního výboru naleznete zde.
Lenka Bártlová – 24.10.2011 14:07
Počítadlo.cz