Diskuse: Dotazy na členy zastupitelstva

Diskuse se starostkou

Lenka Bártlová (23.10.2009, 17:12)

Dobrý den, paní Dudová - Sejkorová,

právě se dívám do protokolu o předání bytu ze dne 12.8.2009, který je Vámi podepsaný a kde je kolonka se závadami proškrtnuta. Zhruba po 2,5 měsících uvádíte závady skryté v podobě prasklin okolo zárubní dveří, okolo sádrokartonových konstrukcí střešních oken, uvolňování parapetů pod okny apod. Jak jsem si nyní ověřila, předala jste panu Žáčkovi před dvěma dny seznam závad, který byl následně řešen s jednatelem společnosti VISION Rudoltice s.r.o. Tento seznam závad se sice ke mně nedostal, nicméně jsem si tento případ podrobně prošetřila a dle mých informací je to následovně:

U závad v podobě prasklin okolo zárubní dveří a sádrokartonových konstrukcí střešních oken se jedná o "vlásečnicové" praskliny, které jsou s největší pravděpodobností způsobeny tím, že jde o novostavbu, a jsou v podstatě neopravitelné. Dále jste dle mých informací reklamovala nízko posazené obklady v kuchyni, na které se příští týden přijde podívat jednatel zmíněné obecní společnosti pro případ možné reklamace u firmy, která obložení zdi prováděla. Tuto informaci se Vám pokoušel p. Žáček zaslat formou sms, která se však vrátila jako nedoručená.

Obecně lze říci, že obec jako majitel nemovitostí postupuje v souladu s Nařízením vlády č. 258/1995 Sb., kde se v § 5 hovoří o drobných opravách bytu a v § 6 o nákladech spojených s běžnou údržbou bytu (Toto nařízení vlády si je možné zdarma v písemné podobě vyzvednout na obecním úřadu, příp. je ke stažení na těchto stránkách zde). Kromě této právní úpravy je nutné se řídit dále ustanovením čl. VII nájemní smlouvy (Náklady spojené se stavebně-technickou údržbou předmětu nájmu - bytu), který hovoří o tom, že se výše částky na drobné opravy (viz výše) oproti uvedenému nařízení navyšuje na 1.500,- Kč s tím, že provede-li nájemník na vlastní náklad opravu za vyšší částku bez písemného souhlasu pronajímatele, tedy obce, nemá nájemce právo na náhradu takto vynaložených nákladů. Obec samozřejmě nabízí pomoc při provedení drobných oprav, není nutné, aby si v případě potřeby provést drobnou opravu nájemník sháněl řemeslníky sám, obecní společnost VISION Rudoltice s.r.o. toto samozřejmě může pro nájemníka provést, ovšem na jeho náklady do již zmíněné výše.

Na hlášenou závadu nízko posazených obkladů se tedy příští týden přijde podívat jednatel společnosti VISION Rudoltice s.r.o. Hezký víkend přeji.

Názory k diskusi Diskuse se starostkou:


Lenka Bártlová (6.2.2009 21:04)

artur artur (11.2.2009 20:50)
Lenka Bártlová (11.2.2009 22:38)
Blbčan Blbčan (17.8.2009 10:02)
Lenka Bártlová (17.8.2009 11:24)
Blbčan Blbčan (17.8.2009 12:10)
Lenka Bártlová (17.8.2009 15:14)
Blbčan Blbčan (26.8.2009 7:07)
Lenka Bártlová (26.8.2009 8:42)
MARIE DUDOVÁ-SEJKOROVÁ (23.10.2009 13:16)
Lenka Bártlová (23.10.2009 17:12)
Blbčan Blbčan (25.10.2009 9:03)
Lenka Bártlová (25.10.2009 10:28)
Daniela Šilarová (5.3.2010 11:20)
Lenka Bártlová (5.3.2010 13:26)
Marsy Marsy (17.5.2010 19:47)
Lenka Bártlová (18.5.2010 8:32)
Aleš Flídr (20.7.2010 9:35)
Lenka Bártlová (20.7.2010 15:29)
Aleš Flídr (21.7.2010 7:16)
Lenka Bártlová (21.7.2010 8:21)
Kristýna Stará (29.7.2010 10:31)
Lenka Bártlová (29.7.2010 11:39)
Šárka Nováková (5.8.2010 19:13)
Lenka Bártlová (6.8.2010 10:43)
Šárka Nováková (6.8.2010 21:09)
Lenka Bártlová (7.8.2010 7:18)
Marcela Hošková (4.10.2010 8:56)
Marsy Marsy (4.2.2011 21:11)
Lenka Bártlová (5.2.2011 8:39)
Matouš Pakosta (14.4.2011 9:46)
Lenka Bártlová (14.4.2011 15:24)
Matouš Pakosta (17.4.2011 18:34)
marek levy (20.4.2011 12:44)
Lenka Bártlová (20.4.2011 18:05)
Jana Řehořová (23.5.2011 20:31)
Lenka Bártlová (23.5.2011 21:17)
Jana Řehořová (23.5.2011 21:51)
zámeček zámeček (30.5.2011 12:38)
Lenka Bártlová (30.5.2011 20:59)
marek levy (31.5.2011 10:01)
Lenka Bártlová (31.5.2011 11:33)
Karel Nový (5.6.2011 19:45)
Lenka Bártlová (6.6.2011 10:50)
nenipodstatne anitotone (6.6.2011 12:46)
Karel Nový (6.6.2011 14:09)
Lenka Bártlová (6.6.2011 16:55)
Karel Nový (6.6.2011 17:25)
Jana Řehořová (6.6.2011 20:18)
Lenka Bártlová (7.6.2011 6:10)
marek levy (9.6.2011 10:02)
zámeček zámeček (9.6.2011 19:29)
Lenka Bártlová (9.6.2011 21:01)
František Všetečka (21.6.2011 18:12)
Lenka Bártlová (23.6.2011 7:05)
František Všetečka (23.6.2011 8:18)
Karel Nový (23.6.2011 14:00)
Petr Beránek (25.6.2011 13:21)
Lenka Bártlová (25.6.2011 18:57)
Jana Řehořová (25.6.2011 22:11)
Lenka Bártlová (26.6.2011 11:23)
Jana Řehořová (23.8.2011 22:02)
Lenka Bártlová (24.8.2011 8:57)
Jana Řehořová (4.10.2011 13:17)
Lenka Bártlová (4.10.2011 18:09)
Jana Řehořová (4.10.2011 22:17)
Augustin Macháček (2.12.2011 3:41)
marek levy (2.12.2011 7:20)
Lenka Bártlová (13.12.2011 11:56)
Počítadlo.cz