Diskuse: Dotazy na členy zastupitelstva

Diskuse se starostkou

Lenka Bártlová (6.8.2010, 10:43)

Dobrý den, paní Nováková,

akce cyklostezka Lanškroun ? Česká Třebová samozřejmě i nadále pokračuje. Na I. etapu této akce, tzn. na dodavatele výstavby úseku Lanškroun ? Rudoltice bylo vyhlášeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách výběrové řízení, kterého se zúčastnilo celkem 10 uchazečů. V pondělí 2.8.2010 proběhlo již poslední jednání hodnotící komise této veřejné zakázky, která doporučila investorovi, tzn. Dobrovolnému svazku obcí Lanškrounsko vítěze výběrového řízení, jenž nabídl nejnižší cenu. Na nejbližším shromáždění svazku (v září t.r.) budou výsledky výběrového řízení a doporučení komise projednány a předpokládám, že již bude schválen dodavatel této stavby. Vysoutěžená cena pro I. etapu, tj. Lanškroun ? Rudoltice je dle mého názoru i názoru ostatních členů hodnotící komise velmi pěkná, dodavatel garantuje tuto cenu i pro příští rok.

Na celé akci, tj. úseku Lanškroun ? Česká Třebová se podílí několik obcí a měst a podmínkou realizace a dofinancování ze strany všech zúčastněných je pochopitelně získání dotace. Je, bohužel, pravdou, že investor, tj. Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko v letošním roce se získáním dotace neuspěl, a proto bylo na posledním jednání svazku jednomyslně rozhodnuto o opětovném podání žádosti na SFDI, a to ihned při nejbližší vyhlášené výzvě, tj. začátkem příštího roku. Naše obec je k realizaci této stavby připravena, je vydáno pravomocné stavební povolení, zastupitelstvo obce dokonce na minulém zasedání již schválilo odkoupení dalších částí pozemků ve vlastnictví státu. Na další etapě celé cyklostezky, tj. úseku Rudoltice ? Česká Třebová se samozřejmě také pracuje (zpracovává se projektová dokumentace, pracuje se na stavebním povolení) a není vyloučeno, že žádost o poskytnutí dotace, která bude podávána v příštím roce, bude zahrnovat i další úsek. Vše však záleží na tom, zda a kolik finančních prostředků stát pro výstavbu cyklostezek v příštím roce uvolní. To však, bohužel, nemůže ovlivnit ani obec, ani investor cyklostezky, kterým je Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko.

Názory k diskusi Diskuse se starostkou:


Lenka Bártlová (6.2.2009 21:04)

artur artur (11.2.2009 20:50)
Lenka Bártlová (11.2.2009 22:38)
Blbčan Blbčan (17.8.2009 10:02)
Lenka Bártlová (17.8.2009 11:24)
Blbčan Blbčan (17.8.2009 12:10)
Lenka Bártlová (17.8.2009 15:14)
Blbčan Blbčan (26.8.2009 7:07)
Lenka Bártlová (26.8.2009 8:42)
MARIE DUDOVÁ-SEJKOROVÁ (23.10.2009 13:16)
Lenka Bártlová (23.10.2009 17:12)
Blbčan Blbčan (25.10.2009 9:03)
Lenka Bártlová (25.10.2009 10:28)
Daniela Šilarová (5.3.2010 11:20)
Lenka Bártlová (5.3.2010 13:26)
Marsy Marsy (17.5.2010 19:47)
Lenka Bártlová (18.5.2010 8:32)
Aleš Flídr (20.7.2010 9:35)
Lenka Bártlová (20.7.2010 15:29)
Aleš Flídr (21.7.2010 7:16)
Lenka Bártlová (21.7.2010 8:21)
Kristýna Stará (29.7.2010 10:31)
Lenka Bártlová (29.7.2010 11:39)
Šárka Nováková (5.8.2010 19:13)
Lenka Bártlová (6.8.2010 10:43)
Šárka Nováková (6.8.2010 21:09)
Lenka Bártlová (7.8.2010 7:18)
Marcela Hošková (4.10.2010 8:56)
Marsy Marsy (4.2.2011 21:11)
Lenka Bártlová (5.2.2011 8:39)
Matouš Pakosta (14.4.2011 9:46)
Lenka Bártlová (14.4.2011 15:24)
Matouš Pakosta (17.4.2011 18:34)
marek levy (20.4.2011 12:44)
Lenka Bártlová (20.4.2011 18:05)
Jana Řehořová (23.5.2011 20:31)
Lenka Bártlová (23.5.2011 21:17)
Jana Řehořová (23.5.2011 21:51)
zámeček zámeček (30.5.2011 12:38)
Lenka Bártlová (30.5.2011 20:59)
marek levy (31.5.2011 10:01)
Lenka Bártlová (31.5.2011 11:33)
Karel Nový (5.6.2011 19:45)
Lenka Bártlová (6.6.2011 10:50)
nenipodstatne anitotone (6.6.2011 12:46)
Karel Nový (6.6.2011 14:09)
Lenka Bártlová (6.6.2011 16:55)
Karel Nový (6.6.2011 17:25)
Jana Řehořová (6.6.2011 20:18)
Lenka Bártlová (7.6.2011 6:10)
marek levy (9.6.2011 10:02)
zámeček zámeček (9.6.2011 19:29)
Lenka Bártlová (9.6.2011 21:01)
František Všetečka (21.6.2011 18:12)
Lenka Bártlová (23.6.2011 7:05)
František Všetečka (23.6.2011 8:18)
Karel Nový (23.6.2011 14:00)
Petr Beránek (25.6.2011 13:21)
Lenka Bártlová (25.6.2011 18:57)
Jana Řehořová (25.6.2011 22:11)
Lenka Bártlová (26.6.2011 11:23)
Jana Řehořová (23.8.2011 22:02)
Lenka Bártlová (24.8.2011 8:57)
Jana Řehořová (4.10.2011 13:17)
Lenka Bártlová (4.10.2011 18:09)
Jana Řehořová (4.10.2011 22:17)
Augustin Macháček (2.12.2011 3:41)
marek levy (2.12.2011 7:20)
Lenka Bártlová (13.12.2011 11:56)
Počítadlo.cz