Diskuse: Dotazy na členy zastupitelstva

Diskuse se starostkou

Lenka Bártlová (20.4.2011, 18:05)

Dobrý den,

obec Rudoltice má s Mgr. Janou Hamplovou uzavřenou smlouvu o poskytnutí právních služeb ze dne 5.6.2008, kterou schválilo Zastupitelstvo obce Rudoltice dne 29.5.2008. Smlouva specifikuje dva druhy služeb a odměn:

a) Konzultační služby (průběžné konzultační služby mailem, písemně, faxem, v sídle obce, a to za roční paušální úhradu 25 000 Kč a DPH = případné přímé náklady),

b) Zpracování dokumentů a v případě sporů právní zastoupení ad hoc, a to na základě samostatného zadání a předem sjednanou odměnu, popř. odměnu dle advokátního tarifu.

Právní služby uvedené pod písm. b) představují zejména náklady spojené s právním zastoupením v oblasti odvodu dotací a penále do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně (právní obrana proti platebním výměrům vydaným vůči obci v celkové výši 136 080 000 Kč, žaloby na vyklizení bytů v případech, kdy došlo při uzavření nájemní smlouvy k porušení dotačních podmínek) a dále náklady spojené s uplatněním náhrady škod, které obci v minulosti vznikly a jež je obec povinna vymáhat. Výpočet úhrady za právní zastoupení ve všech těchto případech vychází z advokátního tarifu (vyhláška č. 177/1996 Sb.).

O tom, kdo nakonec hradí náklady spojené s právním zastoupením v případě soudního sporu, rozhoduje soud (zpravidla je hradí ten, kdo ve sporu není úspěšný). Ve všech dosud pravomocně skončených soudních sporech, právně zastoupených Mgr. Janou Hamplovou, tak náklady za vedení soudního sporu obec vždy získala zpět od protistrany.

Náklady na právní zastoupení v oblasti odvodu dotací a penále do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně, které obec dosud splácí, budou předmětem uplatnění náhrady škody po zodpovědných osobách, a to po pravomocném skončení trestního řízení, ve kterém obec figuruje v roli poškozeného.

A nyní přehled úhrad:

V roce 2009 bylo za shora uvedené služby z rozpočtu obce uhrazeno celkem 863.370 Kč.

V roce 2010 bylo za shora uvedené služby z rozpočtu obce uhrazeno celkem 3.706.641 Kč.

V roce 2011 bylo k dnešnímu dni (konkrétně v měsíci únoru) za shora uvedené služby z rozpočtu obce uhrazeno celkem 350.000 Kč.

Názory k diskusi Diskuse se starostkou:


Lenka Bártlová (6.2.2009 21:04)

artur artur (11.2.2009 20:50)
Lenka Bártlová (11.2.2009 22:38)
Blbčan Blbčan (17.8.2009 10:02)
Lenka Bártlová (17.8.2009 11:24)
Blbčan Blbčan (17.8.2009 12:10)
Lenka Bártlová (17.8.2009 15:14)
Blbčan Blbčan (26.8.2009 7:07)
Lenka Bártlová (26.8.2009 8:42)
MARIE DUDOVÁ-SEJKOROVÁ (23.10.2009 13:16)
Lenka Bártlová (23.10.2009 17:12)
Blbčan Blbčan (25.10.2009 9:03)
Lenka Bártlová (25.10.2009 10:28)
Daniela Šilarová (5.3.2010 11:20)
Lenka Bártlová (5.3.2010 13:26)
Marsy Marsy (17.5.2010 19:47)
Lenka Bártlová (18.5.2010 8:32)
Aleš Flídr (20.7.2010 9:35)
Lenka Bártlová (20.7.2010 15:29)
Aleš Flídr (21.7.2010 7:16)
Lenka Bártlová (21.7.2010 8:21)
Kristýna Stará (29.7.2010 10:31)
Lenka Bártlová (29.7.2010 11:39)
Šárka Nováková (5.8.2010 19:13)
Lenka Bártlová (6.8.2010 10:43)
Šárka Nováková (6.8.2010 21:09)
Lenka Bártlová (7.8.2010 7:18)
Marcela Hošková (4.10.2010 8:56)
Marsy Marsy (4.2.2011 21:11)
Lenka Bártlová (5.2.2011 8:39)
Matouš Pakosta (14.4.2011 9:46)
Lenka Bártlová (14.4.2011 15:24)
Matouš Pakosta (17.4.2011 18:34)
marek levy (20.4.2011 12:44)
Lenka Bártlová (20.4.2011 18:05)
Jana Řehořová (23.5.2011 20:31)
Lenka Bártlová (23.5.2011 21:17)
Jana Řehořová (23.5.2011 21:51)
zámeček zámeček (30.5.2011 12:38)
Lenka Bártlová (30.5.2011 20:59)
marek levy (31.5.2011 10:01)
Lenka Bártlová (31.5.2011 11:33)
Karel Nový (5.6.2011 19:45)
Lenka Bártlová (6.6.2011 10:50)
nenipodstatne anitotone (6.6.2011 12:46)
Karel Nový (6.6.2011 14:09)
Lenka Bártlová (6.6.2011 16:55)
Karel Nový (6.6.2011 17:25)
Jana Řehořová (6.6.2011 20:18)
Lenka Bártlová (7.6.2011 6:10)
marek levy (9.6.2011 10:02)
zámeček zámeček (9.6.2011 19:29)
Lenka Bártlová (9.6.2011 21:01)
František Všetečka (21.6.2011 18:12)
Lenka Bártlová (23.6.2011 7:05)
František Všetečka (23.6.2011 8:18)
Karel Nový (23.6.2011 14:00)
Petr Beránek (25.6.2011 13:21)
Lenka Bártlová (25.6.2011 18:57)
Jana Řehořová (25.6.2011 22:11)
Lenka Bártlová (26.6.2011 11:23)
Jana Řehořová (23.8.2011 22:02)
Lenka Bártlová (24.8.2011 8:57)
Jana Řehořová (4.10.2011 13:17)
Lenka Bártlová (4.10.2011 18:09)
Jana Řehořová (4.10.2011 22:17)
Augustin Macháček (2.12.2011 3:41)
marek levy (2.12.2011 7:20)
Lenka Bártlová (13.12.2011 11:56)
Počítadlo.cz