Diskuse: Dotazy na členy zastupitelstva

Diskuse se starostkou

Lenka Bártlová (30.5.2011, 20:59)

Dobrý den,

k OZV obce Rudoltice č. 1/2011, kterou schválilo zastupitelstvo obce dne 26.5.2011, a dále k "Pravidlům pro užívání bytu a společných částí a zařízení v bytových domech ve vlastnictví obce Rudoltice", které schválila rada obce dnešního dne, se samozřejmě připravuje další schůzka zástupců obce s nájemníky obecních bytů. Věřím, že se nájemníci obecních bytů této schůzky zúčastní v hojném počtu a budeme si moci společně o vydané vyhlášce i Pravidlech pro užívání bytu řádně podiskutovat.

Osobně ani jeden z těchto dokumentů za nesmylný rozhodně nepovažuji a důvody, které mne vedly k tomu je navrhnout k projednání a následnému schválení v orgánech obce, jsem připravena si řádně obhájit. Obec jako pronajímatel bytů, které nájemníci užívají, je povinna hájit zájmy všech jejich obyvatel, tzn. že nemůže upřednostňovat pouze zájmy určitých skupin. Je potřeba si uvědomit, že v každém bytovém domě jsou 4, ve většině případů však 13, popř. 15 nájemních bytů a asi se všichni shodneme na tom, že všichni bez výjimky mají stejné právo na jeho řádné a nerušené užívání, což je hlavním cílem obecně závazné vyhlášky.

Co se týče příspěvků k vydané vyhlášce v NK, které zde byly vámi ocitovány - k tomu pouze konstatuji, že se od zveřejnění vyhlášky na úřední desce obecního úřadu na mne dosud žádný nájemník se svou připomínkou či dotazem neobrátil. Vyhláška byla samozřejmě předem konzultována i s Osadním výborem sídliště Zámeček.

Opakuji, že ráda odpovím na každý slušný i smysluplný dotaz, a i přestože se domnívám, že není důvod se pod to nepodepsat, nemám problém tak učinit ani u dotazu anonymního. Příspěvky z NK, které zde citujete, mne však opětovně utvrdily v tom, že sledovat NK je pouhá ztráta času.

Názory k diskusi Diskuse se starostkou:


Lenka Bártlová (6.2.2009 21:04)

artur artur (11.2.2009 20:50)
Lenka Bártlová (11.2.2009 22:38)
Blbčan Blbčan (17.8.2009 10:02)
Lenka Bártlová (17.8.2009 11:24)
Blbčan Blbčan (17.8.2009 12:10)
Lenka Bártlová (17.8.2009 15:14)
Blbčan Blbčan (26.8.2009 7:07)
Lenka Bártlová (26.8.2009 8:42)
MARIE DUDOVÁ-SEJKOROVÁ (23.10.2009 13:16)
Lenka Bártlová (23.10.2009 17:12)
Blbčan Blbčan (25.10.2009 9:03)
Lenka Bártlová (25.10.2009 10:28)
Daniela Šilarová (5.3.2010 11:20)
Lenka Bártlová (5.3.2010 13:26)
Marsy Marsy (17.5.2010 19:47)
Lenka Bártlová (18.5.2010 8:32)
Aleš Flídr (20.7.2010 9:35)
Lenka Bártlová (20.7.2010 15:29)
Aleš Flídr (21.7.2010 7:16)
Lenka Bártlová (21.7.2010 8:21)
Kristýna Stará (29.7.2010 10:31)
Lenka Bártlová (29.7.2010 11:39)
Šárka Nováková (5.8.2010 19:13)
Lenka Bártlová (6.8.2010 10:43)
Šárka Nováková (6.8.2010 21:09)
Lenka Bártlová (7.8.2010 7:18)
Marcela Hošková (4.10.2010 8:56)
Marsy Marsy (4.2.2011 21:11)
Lenka Bártlová (5.2.2011 8:39)
Matouš Pakosta (14.4.2011 9:46)
Lenka Bártlová (14.4.2011 15:24)
Matouš Pakosta (17.4.2011 18:34)
marek levy (20.4.2011 12:44)
Lenka Bártlová (20.4.2011 18:05)
Jana Řehořová (23.5.2011 20:31)
Lenka Bártlová (23.5.2011 21:17)
Jana Řehořová (23.5.2011 21:51)
zámeček zámeček (30.5.2011 12:38)
Lenka Bártlová (30.5.2011 20:59)
marek levy (31.5.2011 10:01)
Lenka Bártlová (31.5.2011 11:33)
Karel Nový (5.6.2011 19:45)
Lenka Bártlová (6.6.2011 10:50)
nenipodstatne anitotone (6.6.2011 12:46)
Karel Nový (6.6.2011 14:09)
Lenka Bártlová (6.6.2011 16:55)
Karel Nový (6.6.2011 17:25)
Jana Řehořová (6.6.2011 20:18)
Lenka Bártlová (7.6.2011 6:10)
marek levy (9.6.2011 10:02)
zámeček zámeček (9.6.2011 19:29)
Lenka Bártlová (9.6.2011 21:01)
František Všetečka (21.6.2011 18:12)
Lenka Bártlová (23.6.2011 7:05)
František Všetečka (23.6.2011 8:18)
Karel Nový (23.6.2011 14:00)
Petr Beránek (25.6.2011 13:21)
Lenka Bártlová (25.6.2011 18:57)
Jana Řehořová (25.6.2011 22:11)
Lenka Bártlová (26.6.2011 11:23)
Jana Řehořová (23.8.2011 22:02)
Lenka Bártlová (24.8.2011 8:57)
Jana Řehořová (4.10.2011 13:17)
Lenka Bártlová (4.10.2011 18:09)
Jana Řehořová (4.10.2011 22:17)
Augustin Macháček (2.12.2011 3:41)
marek levy (2.12.2011 7:20)
Lenka Bártlová (13.12.2011 11:56)
Počítadlo.cz