Diskuse: Dotazy na členy zastupitelstva

Diskuse se starostkou

Zobrazeno 10414x, 68 odpovědí

Lenka Bártlová (6.2.2009, 21:04)

Vážení občané, vážení návštěvníci webových stránek obce Rudoltice.

Na tomto webu - přímo zde, v sekci diskuse, jsem připravena zodpovídat nejrůznější dotazy týkající se naší obce a samozřejmě o nich s ostatními registrovanými uživateli plně diskutovat.

Kromě této možnosti lze v kontaktu se mnou samozřejmě využít i několik dalších spojení, které naleznete v sekci "Povinné informace" a nebo přímo využít osobní návštěvy na obecním úřadu. V případě potřeby a po oboustranné dohodě jsem ochotna občany naší obce navštívit přímo v místě jejich bydliště.

Obec Rudoltice samozřejmě plně respektuje právo vyjádřit svůj názor zcela anonymním způsobem a bez jakékoliv registrace, což umožňuje Návštěvní kniha tohoto webu. V této sekci však nebudou dotazy z mé strany již zodpovídány.

Děkuji za pochopení.

artur artur (11.2.2009, 20:50)

Dobrý večer,

paní starostko, chtěl bych se zeptat na podrobnosti ohledně odstoupení paní zastupitelky Skalické.

Chápu, že odpověď bude ve stylu:" otázku směřujte přímo na ni", nicméně ona, pokud vím, žádně diskusní forum nemá a zvonit se mi u ní 2x nechce.

Abych předešel Vaší odmítavé odpovědi, zkusím otázky ohledně odstoupení paní Skalické formulovat tak, aby se co nejvíce souvisely s obcí, případně s Vaší osobou a Vy by jste tak mohla odpovědět:

1) Souvisí odstoupení paní Skalické ze zastupitelstva s Vámi, respektive například s rozdílnými názory na vedení obce?

2) Jedná se o osobní problém mezi Vámi a jí ?

3) Co pan Řehoř? :)

V neposlední řadě bych Vám chtěl vyjádřit podporu a doufám, že nejen pro mne je naprosto evidentní, že argumenty toho jednoho s tolika jmény v návštěvní kize jsou absurdní a malicherné. Jeho osobní problém s Vámi přerůstá v nenávist, která se mu stává dokonalým nepřítelem.

Lenka Bártlová (11.2.2009, 22:38)

Dobrý večer,

nedávné odstoupení paní Skalické z funkce zastupitelky naší obce je především věcí jí samotné. Nemyslím si, že je vhodné ať již veřejně či neveřejně spekulovat o důvodech, které ji k tomu vedly, nicméně chápu, že si veřejnost žádá alespoň nějaké vysvětlení. Vraťme se tedy k Vašim otázkám:

1, 2) Domnívám se, že odstoupení paní Skalické souvisí přímo s mou osobou. Je však také pravdou, že se koncem roku 2008 objevily první neshody ohledně obecních záležitostí. Rezignace, kterou předložila v písemné podobě zastupitelstvu obce, však důvody k tomuto kroku neobsahovala.

3) Pan Řehoř byl odvolán z funkce člena a předsedy Stavebně-bytové komise z důvodu jeho dlouhodobé nečinnosti. Kompetentní k tomuto kroku je dle zákona o obcích rada obce, v našem případě starosta obce. Podkladem k tomuto mému rozhodnutí byla schůzka Stavebně-bytové komise, jejíž členové se na odvolání pana Řehoře jednomyslně shodli.

Blbčan Blbčan (17.8.2009, 10:02)

Dnes jsem konečně pocítil potřebu vstoupit do diskuse,uviděl jsem totiž nevídané.Čtyřdomky stojí,fasáda je a uvnitř?Také nevídané,téměř nic!Chci se zeptat,jestli měsíc a půl před dokončením výstavby jste si jistá,že vše bude dokončeno,tak jak má být.Tedy,abych byl přesný jestli bude termín dodržen.Teď nemluvím o kvalitě,pouze o termínu!

Lenka Bártlová (17.8.2009, 11:24)

Zdravím, "Blbčane". Co si v tuto chvíli myslím nebo snad lépe řečeno, čím si jsem v tuto chvíli jistá, není, řekla bych, až tak podstatné. Nejzazší termín dokončení výstavby, resp. nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby, je stanoven na polovinu měsíce října t.r. Ponechme tedy zbylý čas a prostor povolaným osobám, tedy těm, které obci ručí nejen za dodržení termínu, jenž je samozřejmě smluvně podchycen, ale i za kvalitu, o které teď nemluvíte.

Snad jen malé upozornění pro vás: Na staveniště je nepovolaným vstup zakázán.

Blbčan Blbčan (17.8.2009, 12:10)

Rád bych položil otázku znova.Jste si jistá,že termín dokončení výstavby bude dodržen?Povolaná sice nejste,ale jako starostka byste mohla přinejmenším odpovědět na otázku,která je dána snad zcela jasně!Domnívám se,že z toho důvodu jste si založila tuto diskusní skupinu.

Lenka Bártlová (17.8.2009, 15:14)

Nedovolím si hovořit za Městský úřad v Lanškrouně, Odbor stavební úřad, který o vydání kolaudačního rozhodnutí na základě všech relevantních skutečností bude k návrhu obce rozhodovat. Proto v tuto chvíli nebudu odpovídat na váš dotaz, byť i opakovaný, a nehodlám vás tedy ujišťovat o tom, zda termín dokončení výstavby bude či nebude dodržen, neboť je to v tuto chvíli - 2 měsíce před termínem - předčasné.

Blbčan Blbčan (26.8.2009, 7:07)

Je zajímavé,že pořadatelé Flory Olomouc už vědí,kdy a jestli bude jejich výstava začínat.Úřední hodiny firmy Mouřením také firma(a obec) zná dopředu.Rudoltický zpravodaj jste schopni také avizovat dopředu,kdy vychází.Stížnosti obyvatel a statistiku hlasování na zastupitelstvu také řešíte prompně.Když pominu fakt,že vkládáte některé reklamní příspěvky v době,kdy byste minimálně mohla zajít na stavbu,tak mi stále do úst vplouvá otázka,kterou jsem tady nedávno položil a na kterou odpovídáte slovy "nedovolím si hovořit za Městský úřad v Lanškrouně......"To přece po vás nikdo nechtěl.Můj dotaz,byť opakovaný,zněl přece jasně.Jste si jistá,že termín dokončení 3.etapy výstavby obecních bytů bude dodržen.Paní starostko,téměř měsíc před dokončením byste snad mohla odpovědět.Nebo se mýlím a stále nevíte a stále jen důvěřujete pouze povolaným osobám?Nebo snad zákaz vstupu na staveniště nepovolaným osobám platí i pro vás?Předpokládám,že mi napíšete že stavbu samozřejmě obcházíte,takže co vidíte paní starostko?

Lenka Bártlová (26.8.2009, 8:42)

Dobrý den. Jistota, kterou zde po mně neúnavně požadujete, závisí na několika zásadních okolnostech. Jednou z nejzásadnějších je, jak jsem Vám již výše sdělovala, závěr stavebního úřadu. To, zda obec dodrží termín ukončení bytové výstavby, závisí právě na jeho rozhodnutí,neboť i poskytovatel dotace tento termín na rozhodnutí stavebního úřadu váže! Pokud vám dnes kdokoli s naprostou jistotou bude tvrdit, že termín bude nebo naopak nebude dodržen, bude jeho jednání zcela jistě naprosto nezodpovědné.

Nemám rozhodně v úmyslu vás zde přesvědčovat o tom, zda se účastním kontrolních dnů na stavbě či nikoliv, nebo zda v době, kdy bych asi dle vašeho názoru měla stát se vztyčeným prstem nad řemeslníky na stavbě, raději na web vkládám pozvánky pro naše občany na různé akce. Omlouvám se, ale vzdávám svou snahu vysvětlit vám, že nejsem zástupce stavební společnosti, která zvítězila ve výběrovém řízení a zavázala se k dodržení stanoveného termínu ukončení výstavby, nejsem ani stavbyvedoucí této firmy a dokonce nejsem ani stavební dozor či ředitel příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice. Nepokládám se za znalce této problematiky, jak jste již jednou napsal - za osobu povolanou, a proto důvěřuji osobám povolaným.

V tuto chvíli mohu pouze konstatovat, že veškerá snaha obce, potažmo příspěvkové organizace zřízené obcí, směřuje samozřejmě k tomu, aby termín výstavby byl dodržen. V opačném případě se, jak jistě sám dobře víte, vystavujeme nebezpečí porušení jedné ze základních dotačních podmínek.

Na závěr snad jedno: Život naší obce není pouze výstavbou v lokalitě Zámeček.

MARIE DUDOVÁ-SEJKOROVÁ (23.10.2009, 13:16)

Dobrý den mám takový dotaz. Týká se nově zrekonstruovaných bytů v bytovce č. 605. Krátce po nastěhování do výše uvedeného domu se u nás začli projevovat skryté závady a to vpodobě prasklin okolo zárubně dveří, praskliny sádrokartónových konstrukcí kolem střešních oken, uvolňování parapetů pod oknami atd. Po předání písemného seznamu závad panu Žáčkovi nám byla odeslána sms s odpovědí: praskliny kolem zárubní jsou neopravitelné a do 1500,- KČ jsme povinni závady odstranit sami. Můžete mi odpovědět na dotaz-jsem svobodná matka s dvěma dětmi, najsem ani zedník, ani obkladač, tudíž si na tyto opravy musím zjednat firmu, která tyto závady odstraní.Po nezávazné kalkulaci tato částka převišuje 1500,- KČ.
Poradíte mi nějaké řešení? Bojím se toho, že v případě stěhování mi dáte k úradě vzniklé nedostatky, které já nemohu ovlyvnit.
Děkuji p. Marie Sejkorová

Lenka Bártlová (23.10.2009, 17:12)

Dobrý den, paní Dudová - Sejkorová,

právě se dívám do protokolu o předání bytu ze dne 12.8.2009, který je Vámi podepsaný a kde je kolonka se závadami proškrtnuta. Zhruba po 2,5 měsících uvádíte závady skryté v podobě prasklin okolo zárubní dveří, okolo sádrokartonových konstrukcí střešních oken, uvolňování parapetů pod okny apod. Jak jsem si nyní ověřila, předala jste panu Žáčkovi před dvěma dny seznam závad, který byl následně řešen s jednatelem společnosti VISION Rudoltice s.r.o. Tento seznam závad se sice ke mně nedostal, nicméně jsem si tento případ podrobně prošetřila a dle mých informací je to následovně:

U závad v podobě prasklin okolo zárubní dveří a sádrokartonových konstrukcí střešních oken se jedná o "vlásečnicové" praskliny, které jsou s největší pravděpodobností způsobeny tím, že jde o novostavbu, a jsou v podstatě neopravitelné. Dále jste dle mých informací reklamovala nízko posazené obklady v kuchyni, na které se příští týden přijde podívat jednatel zmíněné obecní společnosti pro případ možné reklamace u firmy, která obložení zdi prováděla. Tuto informaci se Vám pokoušel p. Žáček zaslat formou sms, která se však vrátila jako nedoručená.

Obecně lze říci, že obec jako majitel nemovitostí postupuje v souladu s Nařízením vlády č. 258/1995 Sb., kde se v § 5 hovoří o drobných opravách bytu a v § 6 o nákladech spojených s běžnou údržbou bytu (Toto nařízení vlády si je možné zdarma v písemné podobě vyzvednout na obecním úřadu, příp. je ke stažení na těchto stránkách zde). Kromě této právní úpravy je nutné se řídit dále ustanovením čl. VII nájemní smlouvy (Náklady spojené se stavebně-technickou údržbou předmětu nájmu - bytu), který hovoří o tom, že se výše částky na drobné opravy (viz výše) oproti uvedenému nařízení navyšuje na 1.500,- Kč s tím, že provede-li nájemník na vlastní náklad opravu za vyšší částku bez písemného souhlasu pronajímatele, tedy obce, nemá nájemce právo na náhradu takto vynaložených nákladů. Obec samozřejmě nabízí pomoc při provedení drobných oprav, není nutné, aby si v případě potřeby provést drobnou opravu nájemník sháněl řemeslníky sám, obecní společnost VISION Rudoltice s.r.o. toto samozřejmě může pro nájemníka provést, ovšem na jeho náklady do již zmíněné výše.

Na hlášenou závadu nízko posazených obkladů se tedy příští týden přijde podívat jednatel společnosti VISION Rudoltice s.r.o. Hezký víkend přeji.

Blbčan Blbčan (25.10.2009, 9:03)

"Povídala kráva krávě: Neruš, čtu si skripta právě ! Já jsem totiž chytrá kráva a studuji v Plzni práva. Až tam přijdu čtyřikrát, budu dělat doktorát.
Druhá kráva nato vece : Doktorát, ten získáš lehce, ba i diplom dostaneš , ale krávou zůstaneš !"

Lenka Bártlová (25.10.2009, 10:28)

"Kdykoli nás nenávist strhne příliš, pak vždycky pod úroveň toho, koho nenávidíme."
(François de La Rochefoucauld)

Daniela Šilarová (5.3.2010, 11:20)

Vážená paní starostko

I když vím že muj dotaz byl pravděpodobně několikrát diskutován, jakož to nově přistěhovalá, bych si jej dovolila vznesti.

Jelikož se nechci vázat ždným způsobem na firmu, která na bytových domech v lokalitě zámeček, poskytuje televizní a internetové připojení, snažím se najít vhodnou alternativu pro příjem internetu a televizního vysílání. Internet není problém ovšem TV již ano

Bohužel však bydlím v bytě, který ma okna na sever takže instalace antény pro příjem satelitu (vnitřní aby nehyzdila dum) nepřipadá v ůvahu.

Existuje prosím nějaká možnost, například umístit vlastní anténu na stožár na střeše, tak aby televizní příjem byl možný ?

Děkuji Vam a s pozdravem Šilarová

Lenka Bártlová (5.3.2010, 13:26)

Hezké odpoledne, paní Šilarová.

Ano, obec umožňuje nájemníkům bytových domů, aby na jejich střechu odborná firma umístila stožár pro účely instalace satelitní antény. Je však vhodné se domluvit s ostatními nájemníky bytového domu, neboť náklady s tím spojené si hradí žadatel - nájemník sám, a obec na každém domě nepovolí z estetických důvodů satelitů více než je nutné. Pokud se tedy v domě dohodnete, finanční zatížení každého ze zúčastněných bude jen a jen menší. Na některých střechách domů jsou již prostupové tašky pro tyto účely položeny, na některých však nejsou. Jak je to ve Vašem případě, Vám právě zjišťuji a co nejdříve se Vám ozvu. Tato otázka však nemění nic na shora uvedeném. Doporučuji se tedy v domě zkusit domluvit s ostatními nájemníky a následně si podat na obecní úřad písemnou žádost o umožnění instalace stožáru včetně satelitní antény s příslušenstvím. Této možnosti již některé domy využily.

Firma, která nyní v bytových domech poskytuje televizní i internetové připojení, se obci zavázala, že tuto alternativu bude respektovat a bez problémů umožní její realizaci!

Hezký nastávající víkend přeji

Marsy Marsy (17.5.2010, 19:47)

Dobrý večer paní Bártlová,

chtěla bych se Vás touto cestou zeptat, zda budete vytvářet nějaká opatření proti povodni, která se u nás na Zámečku vyskytla minulé léto - zejména voda na chodbách a v bytech. U jedné bytovky bylo vytvořeno zabezpečení formou odtoku. Budete to vytvářet i u jiných bytovek? Nebo nám poskytnete pytle? Děkuji za odpověď obyvatelka zámečku

Lenka Bártlová (18.5.2010, 8:32)

Dobré ráno, Marsy.

Řádná a účinná protipovodňová opatření v obytné zóně Zámeček spočívají v prvé řadě v odvodnění celé lokality a takovýto zásah vyžaduje vpravdě nemalé finanční prostředky. Částečně tento problém bude možné řešit v rámci terénních úprav III. etapy bytové výstavby (u domů zkolaudovaných v loňském roce), které by se postupně měly provádět. Proč říkám postupně? Samotné terénní úpravy i když také nejsou zadarmo, nejsou až tak nákladné, ovšem při současné realizaci konkrétních protipovodňových opatření tyto náklady samozřejmě narostou. Prosím Vás, proto, o jistou trpělivost.

Je třeba si především uvědomit, že sama lokalita Zámeček - tj. svah s jílovým podložím a značným sklonem zejména v horní části sídliště - vytváří ideální předpoklady ke vzniku výše jmenovaných problémů. K tomu samozřejmě přispívá úplná absence opatření k odvodnění celé lokality.

Pravdou je to, že tato opatření měla být provedena na samém počátku výstavby. Za dnešního stavu půjde již pouze o dodatečná řešení s omezeným účinkem. To se týká jak průniků vlhkosti v přízemních bytech některých domů, tak ohrožení některých domů přívalovými dešti. Prvotní příčina problému je chybné umístění staveb v terénu, které v podstatě vylučuje 100ˇ zajištění některých domů bez vynaložení obrovských finančních nákladů. Realitou je, že obytná zóna má v sobě zakodována určitá rizika spojená s danou lokalitou shodně, jako je s určitým rizikem spojeno bydlení např. ve "staré" obci na břehu potoka.

Problémy s vodou v této lokalitě se, bohužel, neprojevují negativně "jen" v tom směru, že se v případě prudkých a vydatných dešťů voda velice snadno dostane do domů a je schopna poškodit přízemní prostory.
Problémem je, bohužel, navíc i špatná kvalita veřejné kanalizace v této lokalitě. Voda se totiž, bohužel, jejím prostřednictvím dostává současně i do ní a technologie čistírny odpadních vod tak často ztrácí svůj smysl...

Zabezpečení formou odtoku u bytového domu čp. 615, o kterém se zmiňujete a který je dle našeho názoru nejvíce v tomto směru ohrožen, považuji s ohledem na shora uvedené rovněž za prozatímní řešení. Stejně tak je nevyhnutelné se proti případným povodním v tuto chvíli bránit pouze prozatímně, a to za pomoci pytlů s pískem, které Vám samozřejmě obec poskytne.

Aleš Flídr (20.7.2010, 9:35)

Dobrý den paní starostko.
Chtěl bych se zeptat nastěhoval jsem se zhruba před 4 roky do podkrovního bytu a mám problémy s tím že mi u střešních oken hnije omítka tím myslim že se na ni tvoří plíseň.V zimě je to ještě horší.Tuto situaci už jsem dvakrát řešil a stále s tím mám problémy.Když třeba prší nebo taje sníh teče mi po zdech voda.Prosím o radu co s tím.Děkuji

Lenka Bártlová (20.7.2010, 15:29)

Vážený pane Flídre, závada, kterou popisujete, bohužel není v případě obecních bytových domů závadou ojedinělou. Nevyskytuje se tedy pouze ve Vašem bytě (domě). Stav, o kterém ve svém příspěvku hovoříte, je dle sdělení odborníků způsoben špatným technickým provedením střešní izolace a jeho náprava spočívá v odkrytí sádrokartonových podhledů, krycí folie a následně ve výměně izolace. Toto však samozřejmě předpokládá i vynaložení značných finančních prostředků. Po konzultaci s pracovníky společnosti VISION Rudoltice s.r.o., která pro obec zabezpečuje opravy a údržbu jejího majetku, Vám mohu ke zmírnění následků této závady doporučit pravidelné větrání bytových prostor, v zimě samozřejmě včetně řádného vytápění.

Pokud však, jak vyznívá druhá část Vašeho příspěvku, dochází k tomu, že v případě deště či tání sněhu dochází k zatékání do bytu (tzn. nikoliv ke srážení vlhkosti v popisovaných místech), pak by se spíše jednalo o závadu ve střešní krytině, což je samozřejmě v tuto chvíli řešitelné. V takovém případě se, prosím, obraťte na obecní úřad (tel. 465 323 124) a tuto závadu nahlaste k odstranění.

Aleš Flídr (21.7.2010, 7:16)

tuto závadu jsem již jednou konzultoval s vámi a nějakým pánem co to má na starosti a bylo mi řečeno at větrám a topim.což jsem samozřejmě dělal a stále je to horší.

Lenka Bártlová (21.7.2010, 8:21)

Dobré ráno, ano, pamatuji si na případ Vašeho bytu a obávám se, že jde ve Vašem konkrétním případě opravdu o závadu v izolaci, o které píši. Pokud ale aktuálně sdělujete, že při dešti je to horší, mohlo by jít navíc i o závadu ve střešní krytině, v oplechování střešního okna, která celou situaci ještě zhoršuje. O tom, zda to tak opravdu je, se však ujistíme pouze odbornou prohlídkou. Podezření na závadu střešní krytiny jsem za Vás nyní nahlásila k evidenci ostatních závad na obecním majetku, která bude společností VISION Rudoltice s.r.o. řešena v co nejbližší době. Telefonní kontakt na Vás obec má.

Kristýna Stará (29.7.2010, 10:31)

Dobrý den.Paní starostko chci se zeptat bydlim v bytě na zámečku a teče mi malý proud vody v kuchyni.v koupelně teče normálně ale v kuchyni strašně slabý.Chci se zeptat co s tím.Když chci třeba mýt nádobí dřez se mi napouští 5 minut a když se kouknu na hodiny tak ručička se otáčí naplno.Děkuji

Lenka Bártlová (29.7.2010, 11:39)

Dobrý den, paní Stará. Váš dotaz byl právě vyřešen telefonicky s Vaším přítelem. Hezký den.

Šárka Nováková (5.8.2010, 19:13)

Dobrý den, chci se zeptat co je pravdy na tom, že planovaná cyklostezka se stavět nebude? Prý nebyla schválena dotace od státu či EU? Za odpověď předem děkuji.

Lenka Bártlová (6.8.2010, 10:43)

Dobrý den, paní Nováková,

akce cyklostezka Lanškroun ? Česká Třebová samozřejmě i nadále pokračuje. Na I. etapu této akce, tzn. na dodavatele výstavby úseku Lanškroun ? Rudoltice bylo vyhlášeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách výběrové řízení, kterého se zúčastnilo celkem 10 uchazečů. V pondělí 2.8.2010 proběhlo již poslední jednání hodnotící komise této veřejné zakázky, která doporučila investorovi, tzn. Dobrovolnému svazku obcí Lanškrounsko vítěze výběrového řízení, jenž nabídl nejnižší cenu. Na nejbližším shromáždění svazku (v září t.r.) budou výsledky výběrového řízení a doporučení komise projednány a předpokládám, že již bude schválen dodavatel této stavby. Vysoutěžená cena pro I. etapu, tj. Lanškroun ? Rudoltice je dle mého názoru i názoru ostatních členů hodnotící komise velmi pěkná, dodavatel garantuje tuto cenu i pro příští rok.

Na celé akci, tj. úseku Lanškroun ? Česká Třebová se podílí několik obcí a měst a podmínkou realizace a dofinancování ze strany všech zúčastněných je pochopitelně získání dotace. Je, bohužel, pravdou, že investor, tj. Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko v letošním roce se získáním dotace neuspěl, a proto bylo na posledním jednání svazku jednomyslně rozhodnuto o opětovném podání žádosti na SFDI, a to ihned při nejbližší vyhlášené výzvě, tj. začátkem příštího roku. Naše obec je k realizaci této stavby připravena, je vydáno pravomocné stavební povolení, zastupitelstvo obce dokonce na minulém zasedání již schválilo odkoupení dalších částí pozemků ve vlastnictví státu. Na další etapě celé cyklostezky, tj. úseku Rudoltice ? Česká Třebová se samozřejmě také pracuje (zpracovává se projektová dokumentace, pracuje se na stavebním povolení) a není vyloučeno, že žádost o poskytnutí dotace, která bude podávána v příštím roce, bude zahrnovat i další úsek. Vše však záleží na tom, zda a kolik finančních prostředků stát pro výstavbu cyklostezek v příštím roce uvolní. To však, bohužel, nemůže ovlivnit ani obec, ani investor cyklostezky, kterým je Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko.

Šárka Nováková (6.8.2010, 21:09)

Děkuji za odpověď a znamená to tedy že cyklostezka z Lanškrouna do Rudoltic bude (asi ne do letošního podzimu ale třeba příští rok)?

Lenka Bártlová (7.8.2010, 7:18)

Dobré ráno, paní Nováková, vycházeje z dosavadních jednání všech členských obcí investora, tj. Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko, Vás mohu ubezpečit, že si jsou všichni plně vědomi důležitosti a potřebnosti této cyklostezky, a to samozřejmě zejména z pohledu zajištění maximálního bezpečí chodců a cyklistů, a společně s námi udělají vše pro to, aby se s výstavbou začalo v co nejbližší možné době. Věřme tedy, že stát na budování cyklostezek a cyklotras uvolní takové množství finančních prostředků, aby svazek se svou žádostí o dotaci již uspěl a cyklostezka tak mohla stát již v příštím roce.

Marcela Hošková (4.10.2010, 8:56)

Dobrý den, paní starostko chtěli bychom Vám i obci poděkovat za příspěvek malému pro vstup do života, který obržel na vítání občánků. Hoškovi a Hurtovi

Marsy Marsy (4.2.2011, 21:11)

Dobrý den paní Starostko,

chtěla bych Vás poprosit o kontakt na koho se na obci mohu obrátit na revizi kotle, děkuji.

Lenka Bártlová (5.2.2011, 8:39)

Dobrý den, Marsy,

s ohledem na skutečnost, že servis včetně revize plynových kotlů spadá do běžné údržby bytu a náklady s tím spojené hradí nájemce, máte plné právo vybrat si revizního technika dle svého uvážení. Není však problém Vám poskytnout kontakty, které využívá v případě potřeby sama obec. Obraťte se proto, prosím, v pondělí telefonicky buď na obecní úřad (465 323 124) nebo na můj mobilní telefon (776 023 736), příp. Vám tyto kontakty mohu v pondělí zaslat na Vámi zaregistrovaný e-mail zde v diskusi.

Drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou bytu, které hradí nájemce, specifikuje Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., v platném znění. Nájemní smlouva, kterou máte s pronajímatelem, tedy Obcí Rudoltice uzavřenou, však také obsahuje i tzv. roční limit takto Vámi vynaložených nákladů. V případě, že tento roční limit přesáhnete, tzn. vynaložíte v jednom kalendářním roce více finančních prostředků na drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou bytu, dostavte se, prosím, s doklady na obecní úřad. Veškeré takto vynaložené náklady Vám budou proplaceny.

V případě dalších dotazů se na mne můžete kdykoliv obrátit. Přeji hezký víkend.

Matouš Pakosta (14.4.2011, 9:46)

Dobrý den paní starostko,
chtěl bych se zeptat kolik obecní úřad zaplatil vloni za provoz Vašeho služebního telefonu a kolik to tak průměrně měsíčně dělá v letošním roce. Děkuji za odpověď

Lenka Bártlová (14.4.2011, 15:24)

Dobrý den, pane Pakosto,

Obecní úřad Rudoltice disponuje
1) pevnou telefonní linkou a
2) tzv. krizovým mobilním telefonem.

Na pevnou telefonní linku bylo v roce 2010 vynaloženo celkem 34.496 Kč (v průměru 2.874 Kč měsíčně) a v roce 2011 (do 31.3.) celkem 8.256 Kč (v průměru 2.752 Kč měsíčně).

Krizový mobilní telefon, který byl obci přidělen, se nepoužívá. SIM karta z tohoto mobilního telefonu je uložena v trezoru od té doby, co mi byla bez telefonního přístroje předána v druhé polovině roku 2008. Paušál za provoz této SIM karty se hradí ve výši 216 Kč měsíčně.

Provoz soukromého mobilního telefonu s číslem 776 023 736, který užívám pro soukromé i pracovní účely, z rozpočtu obce není a ani nikdy nebyl hrazen.

Matouš Pakosta (17.4.2011, 18:34)

Vážená paní starostko,
chtěl bych Vám poděkovat za vyčerpávající odpověď. V takovou odpověď jsem nedoufal a jsem mile překvapen.

marek levy (20.4.2011, 12:44)

Vážená paní starostko,
chtěl bych se zeptat kolik obecní úřad zaplatil vloni a předloni za právnické služby paní advokátky Mgr. Hamplové a kolik to tak průměrně měsíčně dělá v letošním roce. Děkuji za odpověď

Lenka Bártlová (20.4.2011, 18:05)

Dobrý den,

obec Rudoltice má s Mgr. Janou Hamplovou uzavřenou smlouvu o poskytnutí právních služeb ze dne 5.6.2008, kterou schválilo Zastupitelstvo obce Rudoltice dne 29.5.2008. Smlouva specifikuje dva druhy služeb a odměn:

a) Konzultační služby (průběžné konzultační služby mailem, písemně, faxem, v sídle obce, a to za roční paušální úhradu 25 000 Kč a DPH = případné přímé náklady),

b) Zpracování dokumentů a v případě sporů právní zastoupení ad hoc, a to na základě samostatného zadání a předem sjednanou odměnu, popř. odměnu dle advokátního tarifu.

Právní služby uvedené pod písm. b) představují zejména náklady spojené s právním zastoupením v oblasti odvodu dotací a penále do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně (právní obrana proti platebním výměrům vydaným vůči obci v celkové výši 136 080 000 Kč, žaloby na vyklizení bytů v případech, kdy došlo při uzavření nájemní smlouvy k porušení dotačních podmínek) a dále náklady spojené s uplatněním náhrady škod, které obci v minulosti vznikly a jež je obec povinna vymáhat. Výpočet úhrady za právní zastoupení ve všech těchto případech vychází z advokátního tarifu (vyhláška č. 177/1996 Sb.).

O tom, kdo nakonec hradí náklady spojené s právním zastoupením v případě soudního sporu, rozhoduje soud (zpravidla je hradí ten, kdo ve sporu není úspěšný). Ve všech dosud pravomocně skončených soudních sporech, právně zastoupených Mgr. Janou Hamplovou, tak náklady za vedení soudního sporu obec vždy získala zpět od protistrany.

Náklady na právní zastoupení v oblasti odvodu dotací a penále do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně, které obec dosud splácí, budou předmětem uplatnění náhrady škody po zodpovědných osobách, a to po pravomocném skončení trestního řízení, ve kterém obec figuruje v roli poškozeného.

A nyní přehled úhrad:

V roce 2009 bylo za shora uvedené služby z rozpočtu obce uhrazeno celkem 863.370 Kč.

V roce 2010 bylo za shora uvedené služby z rozpočtu obce uhrazeno celkem 3.706.641 Kč.

V roce 2011 bylo k dnešnímu dni (konkrétně v měsíci únoru) za shora uvedené služby z rozpočtu obce uhrazeno celkem 350.000 Kč.

Jana Řehořová (23.5.2011, 20:31)

Ahoj Lenko.
Na setkání s nájemníky obecních bytů dne 28. února 2011 nám (nájemníkům ve staré obci) slíbil pan Dostál (jednatel fy Vision) odstranění ptačích hnízd (a tím i ptáků) a zadělání děr mezi fasádou a střechou na štítech domů, aby tam již dále nemohli hnízdit. Termín, do kdy to má být hotové byl ?do jara?, resp. do konce měsíce března. Je už skoro konec května a stále se nic neděje. Chtěla bych se proto zeptat, kdy se to udělá???
Nejenže ti ptáci poškozují obecní majetek, ale hlavně nám znemožňují spokojené bydlení. A to tím, že nám ve velké míře kálejí na okna a venkovní parapety (nelze ani mít úplně otevřené okno, protože je pak zaneřáděný vnitřní parapet, natož vyvětrat peřinu) a pak také, že ti ptáci jsou ?zablešení?, a ty ptačí blechy právě přes jejich trus a také zbytky hnízd, které máme na parapetech pak lezou k nám do bytu a to je už velice nepříjemné, zvláště pokud máme malé děti?
Děkuji
Jana

Lenka Bártlová (23.5.2011, 21:17)

Dobrý večer, Jani,

na setkání rady obce s nájemníky obecních bytů, které proběhlo na konci února letošního roku, bylo v souvislosti s odstraněním ptačích hnízd a s tím spojených dalších prací na fasádě a štítech domu hovořeno pouze v souvislosti s bytovým domem čp. 261. Jedna z nájemnic uvedeného bytového domu tuto otázku na setkání otevřela z toho důvodu, že v tomto směru byla z jejich strany podána na obec oficiální žádost a také o ní bylo oficiálně rozhodnuto. Žádná jiná obdobná žádost v tomto směru na obec podána nebyla, a proto její splnění firma VISION Rudoltice s.r.o. nemůže přislíbit, natož zrealizovat.

V této souvislosti bych ráda ještě upozornila na tu skutečnost, že odstranění ptačích hnízd a s tím spojené další práce na fasádě a štítech bytového domu je poměrně finančně náročná akce, neboť je k uskutečnění tohoto záměru nutné počítat samozřejmě kromě nákladů na pracovní síly a potřebný materiál i s náklady na několikahodinový provoz pracovní plošiny.

V případě, že bude z Vaší strany oficiální žádost v tomto směru na obec podána, bude o ní samozřejmě rozhodovat rada obce na svém nejbližším zasedání.

Hezký zbytek večera.

Jana Řehořová (23.5.2011, 21:51)

Dobrý večer,
na setkání s nájemníky se však mluvilo, že to není problém jen jednoho domu, a konkrétně my, resp. nájemníci čp. 264 jsme také řekli, že tento problém máme a rádi bychom, aby se začal řešit...
Ale budiž, musí být papír - tak bude, učiníme byrokracii za dost a písemnou žádost podám. Jen doufám, že bude vyřízena kladně, neboť právě s přicházejícími vedry je "život s blechama" neúnosný.
Nebo, aby to bylo "méně nákladné", vymyslet jiné levnější řešení - aspoň na ty blechy (např. nějaký postřik, pokud tedy něco takového existuje), na pos*ný parapet jsem si už zvykla.
Děkuji a taky přeji pěkný zbytek večera

zámeček zámeček (30.5.2011, 12:38)

Dobrý den paní starostko,

protože v návštěvní knize Vám náleží spousta názorů, dotazů na novou nesmyslnou vyhlášku a jeližkož tam Vy neodpovídate, tak se dotazuji zde....a myslím si, že je slušností nám všem odpovědět.

Dotazy z návštěvní knihy:

pro pi.starostovou (29.5.2011 22:37) reagovat
Vždy jsem si dosud myslel ze p.Bartlova je inteligentni žena na svém místě... po seznámení se s novou vyhláškou jsem pozbyl veškeré iluze...
Otázky na paní Bártlovou a celé zastupitelstvo -

1. Proč je tato vyhláška disriminační pouze pro obyvatele nájemních domů ???

2. Proč je tato vyhláška takto narychlo sepsaná , bez jakéhokoli projednání s lidmi co se jich týká? Kdy byla vedena na toto téma s občany obce a hlavně nájemníky obecních bytů jakákoli diskuze ???
Že by opět o nás bez nás ?

3. Uvědomují si paní starostka a zastupitelé kteří tuto vyhlášku schválili že omezuje práva a svobodu hlavně jejich voliču ???

Vážení tazatelé! (30.5.2011 7:35)
Nerozumím tomu, proč se tážete tady na tomto místě, když víte, že paní starostka tady zásadně již od skončení říjnových voleb do zastpitelstva neodpovídá! Pokud chcete dostat odpověď, tak p. Bártlová reaguje v diskusi na těchto stránkách. Pokud ovšem chcete dopadnout jako paní Jana Řehořová, která se slušně zeptala na slib ohledně pos.aných okapů, který dostali nájemníci od pan Dostála, tak se raději neptejte. Paní starostce už nestála odpověď za to ani v té diskusi. Halt, možná kdybychom všichni ždímali obec jako pan Dostál nebo paní Hamplová, tak by se s námi diskutovalo. Tato návštěvní kniha je tady už jen pro Lanškrounské listy, které z ní čas od času čerpají. Ona se totiž tady nemlátí jen prázdná sláma, jak tady prezentuje paní starostka! Tady je to místo svobody, kterou kdysi uznávala i paní starostka! Jenže za tři roky jejího vládnutí je se svobodou AMEN! Svoboda se už v Rudolticích nenosí a důkazem toho je nová vyhláška a její perzekuční nařízení!
O svobodu a práva voličů tady už dávno nejde!
Holt, (30.5.2011 8:51)
Když je někdo rudej až kdoví kde,a vychovanej v době dávno minulé na samých příkazech,nařízeních.......atd,tak to se pak těžko mění.......

Vyhláška (29.5.2011 20:00) reagovat
Ach jeé, jeé, co je to za vyhlášku? Také bydlím v bytovce, také se mi nelíbí, že někteří sousedé grilují masíčko pod mými okny. V městě to nedělají,tam je totiž bydlení městského typu. Ale ve vesnici? Je to asi na domluvě lidí v bytovce. Ale takovéto komunistické nařízení? No tak to je moc! Pane Tejkl,pane Žáček, paní Bártlová, paní Kohoutová, paní Filípková, proč jste si neudělali zónu před svými domy? Děláte si srandu? Tohle vymysleli ti z osadního výboru? Už se těším až si přečtu zápis z jednání zastupitelstva a tam pak zjistím, kdo a jak hlasoval! Jen doufám, že někdo v této vesnici má ještě selský rozum a vznesl proti tomuto aspoň nějaký názor, když už hlasoval společně s komunisty! Ta vyhláška není jen o grilování, uvědomujete si to ? Tohle by měl vědět tisk!!!!!! Proti této oslovské vyhlášce musíme začít bojovat! Jak říká paní starostka, co je psáno, to je dáno! Asi Ti, co psali stížnosti na obec byli početnější než my ostatní! Asi začnu taky psát....

zatím občanka Rudoltic (27.5.2011 20:39) reagovat
Ať žije paní starostka a její super nová vyláška.....teď se opravdu předvela...bože kdo tohle mohl vymyslet..za chvilu když budeme chtít přejít chodník do vchodu tak budeme muset zaslat písemnou žádost o povolení p. starostce..kdyby raději řešila důležitější věci jako je plíseň v bytech, neupravený terén, cykloztezku, vodu v domě když jsou přívalové deště to néééé.....za chvilu budeme opravdu chanov..protože normální lidé utečou.
Kriminal (27.5.2011 22:08)
Vitejte v Rudolfs park aleum.

Jen doufám, (28.5.2011 6:38)
že opozice se pod tento komununistický blábol nepodepsala.A příště pište Dostálovi, ten řídí vše v Rudolticích i na slavnou Radu dochází jak kdyby byl její předseda!

Lenka Bártlová (30.5.2011, 20:59)

Dobrý den,

k OZV obce Rudoltice č. 1/2011, kterou schválilo zastupitelstvo obce dne 26.5.2011, a dále k "Pravidlům pro užívání bytu a společných částí a zařízení v bytových domech ve vlastnictví obce Rudoltice", které schválila rada obce dnešního dne, se samozřejmě připravuje další schůzka zástupců obce s nájemníky obecních bytů. Věřím, že se nájemníci obecních bytů této schůzky zúčastní v hojném počtu a budeme si moci společně o vydané vyhlášce i Pravidlech pro užívání bytu řádně podiskutovat.

Osobně ani jeden z těchto dokumentů za nesmylný rozhodně nepovažuji a důvody, které mne vedly k tomu je navrhnout k projednání a následnému schválení v orgánech obce, jsem připravena si řádně obhájit. Obec jako pronajímatel bytů, které nájemníci užívají, je povinna hájit zájmy všech jejich obyvatel, tzn. že nemůže upřednostňovat pouze zájmy určitých skupin. Je potřeba si uvědomit, že v každém bytovém domě jsou 4, ve většině případů však 13, popř. 15 nájemních bytů a asi se všichni shodneme na tom, že všichni bez výjimky mají stejné právo na jeho řádné a nerušené užívání, což je hlavním cílem obecně závazné vyhlášky.

Co se týče příspěvků k vydané vyhlášce v NK, které zde byly vámi ocitovány - k tomu pouze konstatuji, že se od zveřejnění vyhlášky na úřední desce obecního úřadu na mne dosud žádný nájemník se svou připomínkou či dotazem neobrátil. Vyhláška byla samozřejmě předem konzultována i s Osadním výborem sídliště Zámeček.

Opakuji, že ráda odpovím na každý slušný i smysluplný dotaz, a i přestože se domnívám, že není důvod se pod to nepodepsat, nemám problém tak učinit ani u dotazu anonymního. Příspěvky z NK, které zde citujete, mne však opětovně utvrdily v tom, že sledovat NK je pouhá ztráta času.

marek levy (31.5.2011, 10:01)

Paní starostko, vesnicí se nesou zvěsti o tom, že jste touto vyhláškou vyhověla právě jednomu z členů Osadního výboru, který je k vám již delší dobu loajální a právě on má již delší dobu například s grilováním, kouřením před bytovkou,... problém. Taktéž se nese vesnicí, že máte dvojí metr na neplatiče v těchto bytech, kteří se dostanou do finanční tísně, některým povolujete splátkové kalendáře, jiným nikoliv. Na první pohled se může zdát, že Zámeček, a vůbec obecní byty, jsou vaší dosti slabou stránkou. Všichni víme, z vašich nesčetných vystoupeních, že považujete stavbu tolika bytů na Zámečku za ukvapenou, nečestnou....,ale nájemníci za vaše pocity a osobní křivdy nemůžou a vy byste přece neměla některé nájemníky preferovat před ostatními a zrovna tak by se neměli preferovat někteří občané obce před druhými. Z vyhlášky, dle mého názoru, vyplývá i to (pokud pominu zmiňované grilování), že si nesmí nájemníci dát před bytovku ani bazének, ani sušák na prádlo, že nesmí být přistiženi před bytovkou s jakýmkoliv alkoholem....! Jak chcete dokázat to, že budou všichni podle práva potrestáni! Z vyhlášky snad dokonce vyplývá, že někomu budou udělovány výjimky??? Dle mého názoru je odsouhlasení takovéto vyhlášky zbytečné a současnému zastupitelstvu moc slávy neudělají a to, že o vyhlášce chcete diskutovat až po jejím schválení je opravdu přinejmenším podivné a možná, nezlobte se na mne, i opovrženíhodné!
Jen tak pro zajímavost, bylo by možné, abyste napsala, zde do této diskuse, kdo pro schválení této vyhlášky zvedl ruku a naopak, kdo se pod takovouto věc odmítl podepsat? Ve skrytu duše doufám, že aspoň někdo ze zastupitelů byl proti tomuto zbytečnému a nedemokraticky vyhlížejícímu nařízení! Pro mne osobně, ten kdo vyhlášku odmítl podpořit, je zárukou demokracie v Rudolticích!
Pokud všichni zastupitelé schválili tuto vyhlášku, potom Bůh ať chrání Rudoltice! Asi nedokážeme, aby byla vyhláška zrušena, doufám ale, že na schůzce, kterou připravujete s nájemníky dokážeme, aby některá nařízení byla přinejmenším změněna. Přeji nám všem, aby se tato vyhláška nestala dalším mementem rudoltické historie!

Lenka Bártlová (31.5.2011, 11:33)

Dobrý den,

opravdu netuším, jak prokázat, že zvěst, o které hovoříte, není rozhodně pravdivá. Snad jen tak, že uvedete konkrétní jméno toho, kdo by dle Vašich informací měl být ke mně loajální a kvůli kterému tato vyhláška vznikla. Taktéž bych byla ráda, abyste byl konkrétní ve vámi uvedeném "dvojím metru". Žádného dvojího metru si rozhodně nejsem vědoma a stejně tak bych s vámi byla schopna diskutovat o tom, zda řešení problémů s neplatícími nájemníky obec nezvládá, řekla bych, že ba naopak. Uveďte tedy, prosím, konkrétní případ, kdy byl použit dvojí metr, o kterém hovoříte, abychom si vysvětlili konkrétní postup obce.

Rovněž tak jsem schopna s Vámi diskutovat o tom, zda o vyhlášce bylo či nebylo hovořeno ještě předtím, než byla předložena ke schválení zastupitelstvu. O vyhlášce, a to konkrétně o připravovaném zákazu grilování, bylo hovořeno na setkání s nájemníky obecních bytů v únoru 2011, kterého se zúčastnilo cca 50 nájemníků, a nejsem si vědoma, že by tehdy byl proti tomu vznesen protest. Viděli jsme se tam? Stejně tak jste se o připravované vyhlášce mohl dočíst v posledním čísle Rudoltického zpravodaje. Městskou policií jsem navíc již byla v letošním roce taktéž upozorněna na konkrétní stížnost ohledně grilování na sídlišti, nemyslím si tedy, že by to byl problém jednoho člověka (?), jak o tom píšete.

Rovněž si nejsem vědoma toho, že by ve vyhlášce bylo ujednání o udělení výjimky. Bazénky, sušáky, úpravy předzahrádek, vysazování rostlin - to vše je obsaženo v domovním řádu, který schválilo zastupitelstvo v roce 2006, a řekla bych, že i většina nájemníků se s obcí v souladu s domovním řádem předem vždy dohodla. Omezení, které tedy nyní "nově" pociťujete, je vyvoláno pouze změnou jeho formy. V domovním řádu totiž nemají co dělat ustanovení o veřejném prostranství.

Citace stávajícího domovního řádu:
"Je zakázáno pod pokutou 5.000,- Kč, slovy pět tisíc korun českých, stavění, montáž nebo jiná manipulace zařízení nebo vybavení na veřejném prostranství kolem domu. Jedná se zejména o sušáky na prádlo, chlívky pro živočichy, oplocování, skladování a také pálení věcí, pěstování rostlin, tvorba záhonů apod. Obec Rudoltice může ve zdůvodněných případech udělit výjimku, zvláště pak, požádá-li o toto domovní samospráva."

OZV byla schválena 8 hlasy, 3 hlasy byly proti a 1 se zdržel.

Budu se těšit na veřejnou diskusi s vámi. Přemýšlím již nyní totiž nad tím, proč argumentujete dvojím metrem na neplatiče či slabou stránkou obce v souvislosti s nájemními byty v momentě, kdy je obcí vydána vyhláška, kterou se zakazuje požívání alkoholu na veřejnosti a grilování. Je to náhoda, myslíte?

Karel Nový (5.6.2011, 19:45)

Paní starostko, můžete prosím připravit formulář na kterém Vás budeme moci požádat o výjimku na požívání alkoholu na veřejném prostranství. Neboť by mi měla koncem měsíce června přijet návštěva a bude-li takové hézké počasí jako dnes, rádi by jsme si vypili každý jenom jedno (!!) dvanácti stupňové pivo venku na lavičce na čerstvém vzduchu. Bude nutné Vás pokaždé žádat o výjimku, nebo ji lze udělit trvale (např na 1 pivo v neděli po obědě). Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. Karel Nový

Lenka Bártlová (6.6.2011, 10:50)

Dobrý den, pane Nový,

předpokládejme, že jste nájemníkem typického bytového domu o 13 bytových jednotkách a i každému z dalších 12 nájemníků přijede návštěva. V případě, že bude hezké počasí, lze tedy logicky předpokládat, že se Vás s jedním dvanáctistupňovým pivem na lavičce před bytovým domem sejde celá řada. V neděli po obědě nevyjímaje. Řekla bych, že takto v minulosti vznikaly hospody.

Výjimka uvedená v čl. 3 odst. 3 písm. b) OZV obce Rudoltice č. 1/2011 se samozřejmě týká případných kulturních akcí na veřejných prostranstvích, nikoliv posezení s pivem v ruce u bytového domu. V bytovém domě nebydlíte sami, ve většině domů, ne-li v každém z nich, bydlí i malé děti a alespoň na ně by bylo vhodné brát ohled, nemyslíte? Návštěvu proto doporučuji vzít na pivo do restaurace. Některé mají i velmi pěkné předzahrádky s čerstvým vzduchem.

nenipodstatne anitotone (6.6.2011, 12:46)

Výborně milí naši zastupitelé!
Zákaz kouření před domy a zákaz shromažďování doufám vyjde v platnost od 1.7.2011 aby to bylo kompletní!
Uvědomujete si že jste opět o pouze jenom tímto degradovali slušné a pracující lidi, kteří platí nájem a chovají se zcela běžným a normálním způsobem? Skutečně se těším na další komunální volby...
Jsem rozhořčen zcela značně a k jednitlivým budům Vámi vyprodukovaného bludu se nebudu bodově vyjadřovat. Za prvé mám zdraví jen jedno. Za druhé nemám čas. A za třetí chodím do práce abych měl z čeho platit nájem.

S pozdravem...teď již značně nespokojený nájemník Chánova-Zámeček....už chybý jen ohrada kolem...

Karel Nový (6.6.2011, 14:09)

Upraveno 1x, naposledy 6.6.2011, 14:11
Dobře, nemáte-li pro mě řešení, přesuneme si lavičku o 4 metrý dále mimo pozemek obce Rudoltice a budeme si moci v klidu posedět bez Vaší cenzury. Hold to bude jako v tom království kde se běhalo za hraniční kámen si zazpívat. Jen by mě zajímalo, jestli když bude teď ta slavná taškařice spojená s oslavou Dětského (!!) dne, tak jestli bude v okolí všech těch atrakcí (na veřejném prostranství) zákaz požívání alkoholu a kouření? Nevidím totiž jediný rozdíl v tom, když si tam dám po obědě JEDNO 12ti stupňové pivo a tím když se kolem stánků a kolem hřiště potácí řada dotěrných a opilích lidí. Ty ohled na malé děti berou, že? Chci tím jenom poukázat na absurditu Vámi schválené vyhlášky.

Lenka Bártlová (6.6.2011, 16:55)

Dobré odpoledne, pane Nový,

v obecně závazné vyhlášce je u zákazu grilování na veřejných prostranstvích uvedeno, že se tak děje mimo místa k tomu určená. Místo, které k tomu bude určeno na sídlišti, ale i u bytových domů v obci, bude prodiskutováno na setkání obce s nájemníky dne 14.6.2011. Toto místo by na sídlišti mělo být mimo obytnou ´ klidovou zónu, kde bychom dle mého názoru měli všichni respektovat právo všech nájemníků na nerušené užívání nájemního bytu. Domnívám se, že takovým místem je např. v tuto chvíli nevyužitý prostor pod samotným sídlištěm. Po dohodě s městskou policií by na takovýchto místech mělo být tolerováno požívání alkoholu za předpokladu, že ani zde nebude docházet k rušení okolních domů.

Na taškařici, jak vy říkáte Rudoltické pouti, žádného občana zcela určitě nedonutíte jít, pokud se nebude chtít bavit sám nebo jeho děti. Pokud se tak rozhodne, jistě počítá s tím, že zde bude probíhat prodej občerstvení, a to včetně alkoholických nápojů, jak to na takovýchto akcích bývá. V obytné zóně, kde žije cca 800 obyvatel (z toho je zde k dnešnímu dni přihlášeno k trvalému bydlišti celých 175 dětí do 15ti let), bychom se však měli snažit o to, aby zde měli všichni stejné podmínky pro klidné a nerušené užívání bytu, za nějž řádně platí nájem.

Nemyslím si totiž, že je zcela normální, když se nájemník 14 dní po nastěhování do nového bytu zase stěhuje pryč jenom proto, že se před bytovým domem konají alkoholové dýchánky jiných nájemníků domu a na jeho prosby o ztišení reagují mírně řečeno podrážděně. Otázku, zda je toto v pořádku, si o to více začnete klást v momentě, kdy se do bytu odmítne nastěhovat nový žadatel poté, co dům navštíví a sdělí vám, že na mejdany před domem opravdu není zvědavý. To jsou situace, se kterými jsme se již opravdu setkali.

Co se týče vámi uvedeného kouření. Budete se možná divit, ale i na tuto problematiku slýchám časté stížnosti. Pokud nejste kuřák nebo máte malé děti a do vašeho bytu se otevřenými okny dostává cigaretový kouř, dovedu pochopit, že to opravdu může být velmi nepříjemné. O zákazu kouření ve vyhlášce však není ani zmínka.

Karel Nový (6.6.2011, 17:25)

Krásné slohové cvičení, paní starostko. Ale výsledný dojem? Nemastný neslaný!! Jinak alespoň vidíme jakýto paskvil jste vytvořily: alkohol zakážete bez tolerance, ale kouřit se smí všude. Včetně dětských hřišť, Dětského odpoledne, které již svým názvem napovídá komu že je určeno.
Jestliže se někdo nedokáže ovládnout a těch pár hodin na tomto nevydrží bez alkoholu, pak je to spíš otázka na léčení. Ale vy by jste měly na té taškařici nízkou účast a to se nehodí.
Jinak by mě zajímalo jak chcete zabránit tomu, že se někdo opije ve výčepním zařízení a poté vám bude ležet na chodníku či na chodbě v bytovce. Toto samozřejmě Vaše diskriminační vyhláška nereší. Mimochodem, víte jak to funguje když se zavede prohibice: alkohol se přelije do lahví od limonád a vaše slavná vyhláška vám stejně nepomůže. :-)

Jana Řehořová (6.6.2011, 20:18)

Dobrý večer,
ještě budou chodit pozvánky na Rudoltickou pouť? Nám žádná dosud nepřišla... jak bylo avizováno v Aktualitách dne 17.5.
Děkuji

Lenka Bártlová (7.6.2011, 6:10)

Dobré ráno,

pozvánky na Rudoltickou pouť byly doručovány do poštovních schránek ve středu minulý týden. Pokud vám, Jani, nebyla nedopatřením doručena, je možné si ji vyzvednout na obecním úřadu nebo na poště.

marek levy (9.6.2011, 10:02)

Dobrý den, paní starostko! Další zvěst, která o vás koluje vesnicí bude pro Vás možná ještě větší záhadou, i když předpokládám, že si ji budete umět zdůvodnit stejně tak dobře, jako ty předešlé. Takže zpátky k té zvěsti. Prý při vesnických kulturních akcích (pouť, ples,masopust), dokážete v rauši dělat věci, které se tady nehodí ani popisovat! Takže paní starostko, radím vám dobře, měla byste si dát pozor i vy při požívání alkoholu. Policisté a další vybraní jedinci, kteří budou dohlížet na dodržování vyhlášky, by mohli přistihnout třeba i vás. Mohla byste se totiž ocitnout mimo kulturní dům /třeba v zakázané zóně bytovek na Zámečku nebo u 261 nebo snad 264??../. To víte, lidi jsou zlí! Možná bude, ve vašem případě, lepší začít abstinovat? To víte, předkladatel vyhlášky je předkladatel vyhlášky, že?
A teď už nejen o drbech, které o vás kolují. Z jakého důvodu se bude diskutovat čtrnáctého pouze s nájemníky obecních bytů? Pro ostatní občany diskuse nebude? Nebo snad chystáte separátní diskusní odpoledne pro vlastníky domů, polí, luk??? Vyhláška se týká snad všech občanů Rudoltic ne jen nájemníků, tak proč budete diskutovat o ní pouze s nájemníky? Nebo snad s alkoholem v ruce na veřejných prostranstvích může být perzekuován jen rudoltický nájemník a pro ostatní občany Rudoltic bude platit vyjímka, kterou rada schválí?

Pées: jsem rád, že vyhlášku někteří zastupitelé nepodpořili. Už jsem se bál, že vám na to naletěli úplně všichni. Chápu postoje lidí jako je paní Vetišková, která se veřejně umí podepsat pod to, že se jí vyhláška líbí. Ovšem každý demokraticky smýšlející občan Rudoltic by se v tuto chvíli měl zamyslet nad tím, jestli je správné takto mocensky perzekuovat některé skupiny občanů. Myslím si, že je na místě tuto vyhlášku úplně zrušit a přejít k jiným způsobům boje proti nešvarům, které neumíte v radě nebo na zastupitelstvu vyřešit! Možná by stačil selský rozum. Ale takováto totalitní nařízení mají silnou pachuť dob dávno minulých!

zámeček zámeček (9.6.2011, 19:29)

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, proč je schůze s nájemníky konána ve stejný den a ve stejnou hodinu jako mobilní sběr odpadu na zámečku....takže to abychom se rozdvojili?

Lenka Bártlová (9.6.2011, 21:01)

Dobrý den,

jde pouze o shodu náhod. 16. hodina byla přizpůsobena autobusovému spojení pro obyvatele sídliště Zámeček (15.35 hod.), ale lze samozřejmě využít i další autobusové spojení (17.05 hod.), myslím, že bude i tak dostatek času se vyjádřit, zpáteční spoj odjíždí v 18.15 hod. od školy.

František Všetečka (21.6.2011, 18:12)

Dobrý den,

Po přečetení nové obecní vyhlášky o zákazu grilování atd. a Vašeho příspěvku v diskusi viz výše chci objasnit správné pochopení výkladu pojmu "Zákaz manipulace s otevřeným ohněm". Dle zákona je míněno manipulace s otevřeným ohněm i pouhé zapálení cigarety. Tudíž pokud se budu chtít novou vyhláškou řídit, nesmím si cigaretu zapálit ve vyhláškou zmiňovaných prostorech. Děkuji.

Lenka Bártlová (23.6.2011, 7:05)

Dobrý den,

diskuse k OZV č. 1/2011, která s nájemníky obecních bytů proběhla dne 14.6.2011 na sále kulturního domu, se zúčastnilo cca 30 nájemníků, z toho asi 3 měli k vyhlášce připomínky. Naopak mne velmi mile překvapila skutečnost, že veřejně svůj názor přišli sdělit i lidé, kteří s vyhláškou souhlasí. Schůzka trvala asi 2 hodiny a spíše než o vyhlášce se diskutovalo o problematice chování nájemníků v bytových domech i o běžných provozních záležitostech.

Diskuse k vyhlášce na webových stránkách již proto z mé strany nebude vedena.

Na vaše dotazy vám ráda odpovím telefonicky, popř. osobně na obecním úřadu, a to samozřejmě i v případě, že nejste nájemníkem obecního bytu či občanem naší obce, když vyhláška nehovoří jen o veřejných prostranstvích v okolí bytových domů.

Hezký den přeji.

František Všetečka (23.6.2011, 8:18)

Dobrý den,

Já osobně nemám k vyhlášce žádné připomínky, ale rád bych, aby byla dodržována v plném rozsahu. Snažil jsem se tu pouze poukázat na skutečnost, že vyhláška ve své podstatě kouření na veřejných prostranství řeší. Nerad bych polemizoval je-li napsána špatně či dobře. Takže prosím kuřáky, aby dodržovali vyhlášku a cigarety jsi zapalovali ve svých bytech nebo na mimo veřejná prostranství!
Děkuji.

Karel Nový (23.6.2011, 14:00)

Vážená paní starostko,
myslím si že 30 nájemníků není reprezentativním vzorkem pro to, aby jste mohla učinit jakékoliv závěry. Natož ukončit diskuzi na toto téma. Bohužel pořádat setkání s nájemníky ve 4 hodiny odpoledne ve všední den je neštastné, neboť je tu spousta pracujících, kteří mají své povinnosti a sotva se stihnou vrátit z práce.
Dalším nesporným faktem je, že tato vyhláška se týká VŠECH obyvatel Rudoltic, nejen nájemníků bytových domů. Těmto lidem jste nedala žádnou možnost diskuze. Takže máte pár pozitivních ohlasů (30 lidí ze 1700) a na základě toho jste spokojena s vaší prací. Hmm
Zákaz kouření ve výhlášce opravdu je, takže sama nevíte co jste vlastně zakázali. Hmm podruhé
No což: co jsme si zvolili to máme...

Petr Beránek (25.6.2011, 13:21)

Dobrý den paní Bártlová
Z posledního přehledu vyúčtování vyplývá, že správce bytových jednotek RK Mouřenín, nemá jaksi úplně přehled o tom, co nájemníkům účtuje. Už toto považuji za hrubý nedostatek a že se o něm jmenovaná firma nezmiňuje ve své lákavé prezentaci, je pochopitelné. V mém vyúčtování jsou chyby, navíc nesrozumitelné, neúplné a dalo by se říci lživé údaje. Pro začátek, Vás žádám o radu, vysvětlení a konkrétní stanovisko. Proč je podle Vás za účtované hodnoty odpovědný jiný subjekt, než ten kterému posílám peníze a který "vymýšlí" sankce v případě, že se zpozdím? Proč není na přehledu žádná identifikace konkrétního vodoměru a některých položek, zdánlivě srozumitelných, zpracovaných tak drahým a nedostupným programem Domovník pro Windows?
Chápete, že tímto je vyúčtování neplatné a důvěra v RK Mouřenín a potažmo Vaše, ZNAČNĚ POŠKOZENA A PONÍŽENA ??? Protože se mi stane, že zaplatím pozdě a doháním to, rozumím těmto nesrovnalostem velmi dobře a že peníze jsou ve vztahu lidí bohužel určující, jste dobrý obchodník? Myslíte, že neplatič je zločinec? Myslíte, že poddaní jsou lůza ? Co myslíte, je lepší tlačit, nebo táhnout ? Dál, proč není správce přítomen na obci častěji, když spravuje tolik jednotek? Proč se zvyšuje poplatek správci, když jeho stávající zisk je přibližně půl milionu ročně? Proč nedáte práci dvěma lidem, kteří by agendu bytových domů zvládli minimálně stejně dobře a daleko levněji ???

S úctou Petr Beránek

Lenka Bártlová (25.6.2011, 18:57)

Vážený pane Beránku,

s Vaší manželkou jsem se včera telefonicky dohodla na pondělní schůzce na obecním úřadu, a to pro její námitku, že zřejmě došlo k přehození vodoměru ve Vašem vyúčtování. Tento stav jsem schopna na obci zkontrolovat, neboť stavy vodoměrů zapisovala sama obec. Zda vůbec a jaké hrubé nedostatky, o kterých píšete, Vaše vyúčtování obsahuje, zjistíme až poté, co jej překontroluje obec (co se týče stavu vodoměrů), ale zejména správce bytového fondu. Předpokládám, že stejně jako v loňském roce, i letos jste byli uvědoměni o možnosti reklamace vyúčtování, za což však - raději upozorňuji - nelze považovat Váš příspěvek v diskusi na webových stránkách obce.

Úřední hodiny správce bytového fondu na Obecním úřadu v Rudolticích v loňském roce - tedy v roce 2010 byly každou druhou středu, tj. 1x za 14 dní. Protože těchto služeb využil naprosto minimální počet nájemníků, ve většině případů navíc za předpokladu, že byli správcem pozváni na jednání na úřad, došlo z pochopitelných důvodů v následujícím roce ke snížení úředních hodin, a to na každou třetí středu v měsíci. Přehled úředních hodin byl kromě webových stránek zveřejněn v Rudoltickém zpravodaji č. 1/2011. V letošním roce se využitelnost těchto úředních hodin prozatím rozhodně nezměnila, možná i proto, že lze valnou většinu věcí vyřídit se správcem telefonicky.

I obec ve většině případů se správcem bytového fondu komunikuje zejména elektronickou cestou, popř. telefonicky a domnívám se, že tato spolupráce je naprosto funkční a bezproblémová.

Co se týče pochopení či nepochopení vyúčtování - v loňském roce bylo dle sdělení správce bytového fondu reklamací minimálně. Já osobně jsem se navíc vloni dotazovala nájemníků, zda vyúčtování porozuměli či zda měli nějaký problém, a ve valné většině případů byli spokojeni. Z mého pohledu i z pohledu zaměstnanců obce, kteří se správcem komunikují, proto není důvod pro jeho změnu. Problematika správcovství bytového fondu byla navíc opakovaně řešena na schůzkách s nájemníky obecních bytů, kde byly ze strany obce vysvětlovány důvody, proč obec správcovství nevykonává sama, ale je pro ni výhodé mít na tuto činnost externího dodavatele. K této problematice se proto již nebudu vyjadřovat.

Na pondělní schůzku na obecním úřadu Vás tedy zvu společně s Vaší manželkou. Věřím, že si o vyúčtování budeme schopni pohovořit i bez jakýchkoliv emocí.

Hezký zbytek víkendu.

Jana Řehořová (25.6.2011, 22:11)

Dobrý večer,
mám taky dotaz ohledně vyúčtování od Mouřenína.
Proč v něm jsou uvedeny stavy spotřeby vody a společené elektřiny za všechny nájemní byty???
Proč to není stejné jako loni - tedy za jednotlivý konkrétní bytový dům??? Aby tak mohla být lepší kontrola "naší" spotřeby v domě (v porovnání s loňskem a tak třeba i možná "reklamace")?
Děkuji

Lenka Bártlová (26.6.2011, 11:23)

Dobrý den, Jani,

máš pravdu. Po dnešním prověření několika vyúčtování jsem došla k závěru, že vyúčtování skutečně neobsahuje údaje o celkovém množství, spotřebě a nákladech za bytový dům tak, jako tomu bylo v loňském roce, ale celkové údaje za všechny bytové domy. O dodatečné dodání těchto dat, příp. opravu vyúčtování jsem již správce bytového fondu požádala. Předpokládám, že se jedná o omyl, neboť v komentáři k vyúčtování služeb je hovořeno o celkových údajích za bytový dům, nikoliv za všechny bytové domy.

Jana Řehořová (23.8.2011, 22:02)

Ahoj Lenko,

ráda bych věděla, jak je to se sekáním trávy okolo bytovek, konkrétně té naší čp. 264?! Protože tohle se už nedá...

Dnes se tu totiž "sekalo" a hrůza... Tráva je přerostlá, takže to sekačka samozřejmě nepobrala a je spíš "oškudlaná" než posekaná. Chtěli jsme si kousek aspoň pohrabat sami, copak to jde, když i posekaná je tak dlouhá... PROČ SE TO NESEKÁ ČASTĚJI?, aby na to technika stačila... Zvláště pod sušáky a taky hlavně na hřišťátku, vždyť v tom "pralese" si ani děti nemohou hrát...

Taky nechápu ten systém, kdy se poseká nějaký kousek jednoho prostoru, pak se poseká kousek jinýho, za pár dní se vrátí a doseká se zbytek toho prvního a tak pořád dokola... Jaký to má smysl? Vždyť to i blbě vypadá...

A co je také hlavní, PROČ SE TA TRÁVA NESBÍRÁ??? Proč se tam nechává?? To je takový problém tu trávu naložit na vlek a odvézt?? Neřeknu, třeba prostor okolo bytovek, kde se nechodí, tak prosím... Ale tráva pod sušáky, tráva na hřišťáku??? No hrůza. Pak se natahá akorát do baráku a je všude bordel. Nehledě na to, že pak do toho ani děti nelze pustit, ty si na zemi i hrají... Teď je sice hezky a uschne, ale už i dříve se posekala tráva, nechala se tam a zmokla. Pak jen hnila a smrděla... Stačí, že nám tu stále smrdí čistička.

Děkuji za odpovědi

Lenka Bártlová (24.8.2011, 8:57)

Ahoj Jani,

údržba zeleně v obci je v gesci společnosti VISION Rudoltice s.r.o. Na otázku tedy odpovídá jednatel p. Libor Dostál:

Dobrý den,
tráva v okolí bytových domů v celé obci včetně Zámečku se neseká ale mulčuje a je dohodnuto, že budou pro obec provedeny tři seče za rok. V případě, že se některé bytové domy rozhodnou udržovat trávník v okolí bytovky častěji, činí tak vlastními silami a na vlastní náklady a v řadě případů se tak děje. U bytového domu čp. 264 probíhalo mulčování včera 23.8 a dokončeno včetně úklidu bude dnes 24.8. Co se týče konkrétně hřišťátka, udržujeme jej ve stejných intervalech jako ostatní plochy v okolí bytových domů, i přestože se nejedná o standardní plochu u bytového domu.

Libor Dostál,
jednatel společnosti VISION Rudoltice s.r.o.

Jana Řehořová (4.10.2011, 13:17)

Ahoj Lenko,
chci se zeptat, jak to dopadlo s tou výzvou pro nájemníky podkrovních bytů v čp. 261-265 ohledně zatékání do bytů??
Výsledek šetření měl být předložen k projednání radě obce dne 19.9.2011, avšak v Usnesení není o tom ani zmínka...
Jak velké jsou tedy tyto problémy a jak se budou či nebudou řešit??
A zároveň s tím bych se chtěla připomenout i s naší schválenou žádostí o odstranění ptačích hnízd a zadělání děr v krovech střechy, aby tam nemohli již hnízdit...
Děkuji a přeji pěkný den
Jana

Lenka Bártlová (4.10.2011, 18:09)

Dobré odpoledne,

výsledek šetření ohledně zatékání do bytových domů čp. 261-265 byl předložen radě obce na jejím včerejším jednání, tedy dne 3.10.2011. Zatéká téměř do všech podkrovních bytů BD čp. 261 a 264, v domě čp. 265 tento problém hlásily 2 byty. Domy 262 a 263 vůbec na výzvu nereagovaly. Na včerejším jednání rady proběhla v tomto směru poměrně krátká diskuse, zato však s jasným závěrem. Vše bude záležet na zastupitelstvu obce, jaké si pro příští rok stanoví priority, tzn. jaké investiční akce do rozpočtu obce na rok 2012 zahrne. Osobně bych byla ráda, pokud by do rozpočtu obce byla zahrnuta alespoň oprava jedné z problematických střech, problém se střechami BD v obci však evidentně není problémem jediným, jednoduchým a ani, bohužel, nemá levné řešení. Velmi problematické jsou např. i střešní "izolace" bytových domů v lokalitě Zámeček, kde v četných případech dochází až k viditelnému promrzání sádrokartonů v podkrovních bytech. Co však bude stoprocentně nutné do rozpočtu obce na příští rok mimo jiné zahrnout, je rozpočet na úpravy stávajících ČOV u BD čp. 261-265, které jsou dle jejich dodavatele od samého počátku nevhodně zvoleny. S největší pravděpodobností se tato investice bude pohybovat kolem 1 - 1,5 milionu korun. A to nehovořím o černé stavbě ČOV u OÚ, kterou v dohledné době evidentně nevyřešíme, neboť stojí na "církevním" pozemku. Je, bohužel, možné, že nám bude uloženo tuto černou stavbu odstranit, pak ovšem budeme muset řešit i stavbu nové ČOV. Vše je již v šetření Vodoprávního úřadu v Lanškrouně. Dále tu máme kofinancování případných poskytnutých dotací na rekonstrukci školních budov nebo výstavbu cyklostezky. Ve hře jsou samozřejmě i další opravy místních komunikací (zčásti budou realizovány již letos), nové komunikace na parcelách na Zámečku atd... atd.

Odstranění ptačích hnízd dostala za úkol společnost VISION Rudoltice s.r.o. Předpokládám tedy, že tak učiní.

Hezký zbytek dne

Jana Řehořová (4.10.2011, 22:17)

Děkuji za vyčerpávající odpověď.

Vím, že náklady na tyto opravy střech budou velké. Myslím si, že i střešní "izolace" v BD dole v obci taky není OK.

Avšak musí se "hasit to co hoří nejvíc" - ty ČOVky jsou taky problém... a v dnešní době je všechno o penězích... (ale kde je pořád brát, že??). A rekonstrukce školy a cyklostezka jsou také důležité... Snad se zadaří a aspoň ty dotace budou co největší a co nejdřív...

Přeji hezký den

Augustin Macháček (2.12.2011, 3:41)

Dobrý den,
v návrhu rozpočtu obce je řada pro mě nesrozumitelných zkratek. Chtěl bych se proto zeptat, co znamenají následující zkratky: ZPF, Eko-kom, SPOZ, DHDM, SP, ZP, VS, SMS ČR, DSO. Odpověď bude jistě prospěšná i pro další čtenáře těchto stránek. Předem děkuji za odpověď a přeji krásný den.

marek levy (2.12.2011, 7:20)

Upraveno 1x, naposledy 2.12.2011, 7:21
Dobrý den, mně by zase zajímalo, kde v tomto návrhu najdeme ukrytou odměnu pro paní právničku obce Hamplovou, v Orlických novinách jsme se dočetli, že její odměny jsou v rozpočtu obce na určitý rok. V roce 2009, 2010,2011 a ani v návrhu na rok 2012 to ovšem vidět není. Kde je tato částka ukrytá?

Lenka Bártlová (13.12.2011, 11:56)

Dobrý den, pane Macháčku,

zkratky, které uvádíte a jsou použity v návrhu rozpočtu obce, znamenají následující:

ZPF ´ zemědělský půdní fond (v návrhu rozpočtu tuto zkratku nevidím)
Eko-kom ´ systém třídění odpadu
SPOZ ´ sbor pro občanské záležitosti
DHDM ´ drobný hmotný dlouhodobý majetek
SP ´ sociální pojištění
ZP ´ zdravotní pojištění
VS ´ vnitřní správa
SMS ČR ´ Sdružení místních samospráv České republiky
DSO ´ Dobrovolný svazek obcí (Lanškrounsko)

Omlouvám se za opožděnou odpověď a přeji hezký den.
Psát příspěvky mohou jen přihlášení uživatelé.

Přihlášení

Login


Heslo


Počítadlo.cz