Diskuse: Dotazy na členy zastupitelstva

Dotaz na Starostu Vůdce

Zobrazeno 2276x, 4 odpovědi

Oldřich Nový (3.4.2008, 11:15)

Upraveno 1x, naposledy 3.4.2008, 11:16
Všichni dlužníci kteří nepochopily první tři platby nájemného jsou podle vás hlupáci ale co můžete říci na toto:

Nájemné a platby: cena za nájem stanovená odborným soudním odhadem a podmínkami Programu podpory výstavby nájemných bytů 50 Kč za m2; prvotní částka 15 000 Kč, z toho postupně odečten trojnásobek nájemného, zbytek na administrativní výlohy a sepsání smluv a nutnou legislativu; vodoměr, elektroměr a plynoměr samostatný pro každou bytovou jednotku.

To je odstavec z internetových stránek nad kterými držíte ochranou ruku,tak aby se zde nezkreslovalo,nepomlouvalo,neubližovalo obci a hlavně NELHALO.
Více ve složce Výstavba.
To je do nebe volající a je jen s podivem ,že ani toto neotevře vašim voličům oči.

Oldřich Nový (6.4.2008, 19:40)

Pane starosto,proč místo jedné odpovědi na moji otázku,která by Vám zabrala tři minuty pokračujete ve zkreslování informací a v oblbování prostých lidí?(viz.Oznámení o svolání zastupitelstva)

"Přidáme-li k tomu další statisíce, spíše miliony za eventuální správu bytového fondu (dnes to nestojí nic), jsme na nejlepší cestě, jak proklamované silnice, kanalizaci, školu, chodníky prostě odložit na neurčito, prostě na to nebude. K čemu by byla vlastní firma Vision, která tyto byty dokázala levně postavit v čele s panem Šrámkem, když by najednou jejich údržbou byl pověřen někdo úplně cizí a za úplně jiné peníze ? To jsme snad nechtěli, hodit podnikatelský zisk z výstavby bytů někomu úplně cizímu, dokonce mimo obec, který si z toho udělá živobytí na celý život. To musí zůstat v obci !!"

Na používání slov statisíce a miliony jste již jednou doplatil v kauze Bartáček a zkoušíte znovu na stejné vlně? Občané teď vidí že navýšení autobusových linek nebude stát ani korunu a že jste lhal s částkami 900.000 korun bez DPH a je to tu znova ve Vaší literární eseji o důvodech nezařazení bodu o které žádají zastupitelé.

Zvýraznění jména pana Šrámka má mít pro hlupáka občana nějaký zvláštní podtext(například jako příprava předčasných voleb)?


Proč zde například jako předvolební kampaň neuvedete kolika lidem v obecních bytech nechal pan Šrámek seřídit okna?
Myslím že na tuto otázku odpověď znám.
Číslo NULA nepůsobí tak jako vaše otřepané asfalty,statisíce a miliony.

Ovce Rudoltická (6.4.2008, 22:06)

Minulý týden, mou večerní, poklidnou pastvu okolo budovy obecního úřadu, vyrušilo hlasité chrochtání růžového prasete o tom, že ono by rádo změnu ve vedení obce.
A kdože je tím nepohodlným? Je to místostarostka!!! Na její místo už si brousí drápky někdo jiný a prasátko nám spřádá pikle přímo politické. Je to s podivem, vždyť ono samo přeci nikdy v žádné politické straně nebylo? Tak co se děje? Už i prasata v Rudolticích mluví do vedení obce? Není to právě proto, že už i prasata vidí ty monarchistické sklony rudoltického vůdce a bojí se jich zrovna tak, jako my obyčejné ovce a možná i obyčejní voliči?

Lenka Bártlová (7.4.2008, 7:02)

Volit starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce je výhradní pravomocí zastupitelstva (§ 84 písm. l zák. o obcích). § 87 tohoto zákona hovoří dále tak, že "k platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce". V případě, že se nadpoloviční většina členů zastupitelstva rozhodne tak, jak by si to přálo růžovolící roztomilé prasátko, není přeci co řešit. Na funkci místostarostky žádným způsobem nelpím a pokud bych pro další setrvávání na této pozici byla nucena radikálně přehodnotit své postoje, bez dalšího s čistým svědomím odstoupím.

§ 95 odst. 2 uvedeného zákona dále hovoří tak, že "zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce." Je velice jednoduché napadat druhého o nepravdivých a neobjektivních zápisech a já samozřejmě věřím, že vše bude vysvětleno. Z vlastní zkušenosti vím, že činit zápisy z OZ je velice náročná a hlavně nevděčná práce a velice lehce, bohužel, i napadnutelná. Proto stoprocentně stojím za zastupitelkou Ivou Skalickou. Jako každý zastupitel, tak i pan starosta má právo vznést námitku proti zápisu, která by se pak samozřejmě dle zákona řešila. Chápu, že některé pasáže zápisů mohou být např. i panu starostovi nepříjemné, já rozumím jeho snaze je co nejvíce zestručnit, aby byly informace ze zasedání pro občany maximálně nicneříkající, ale demokracie je opravdu někde jinde...

Uvolnění a neuvolnění členové zastupitelstva disponují stejným rozsahem určitých práv (a zároveň i povinností). Přehled těchto práv je upraven v § 82 obecního zřízení a zahrnuje tři skupiny práv, kterými jsou právo iniciace, právo interpelace a právo na informace.
Právo iniciace představuje možnost zastupitele obce předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům zastupitelstva obce a komisím rady obce návrhy na projednání. Domnívám se, že pan starosta hrubě krátí práva zastupitelů, což nám opět předvedl ve svém oznámení o svolání zasedání na 13.4. Je vážně velice smutné, že i když zastupitelé oficiálně, písemně zažádají o zařazení svých návrhů do programu zasedání, starosta i přesto toto právo nerespektuje.

K uvedené "odpuštěcí politice" se snad nebudu vyjadřovat. K této problematice bylo řečeno již hodně a já se odmítám dále podílet na praktikách pana starosty...

Na závěr podotýkám, že informace uvedené panem starostou ke správě bytového fondu jsou naprosto zavádějící, podobně jako tomu bylo opravdu např. i u autobusové dopravy. Zastupitelům tedy nezbyde nic jiného, než-li před začátkem zasedání navrhnout doplnění projednávaného programu, na což mají samozřejmě právo, a v případě, že bude schválena změna programu, vyloučené body panem starostou budou zastupiteli projednávány.

Iva Skalická (7.4.2008, 9:53)

Lenko, děkuji Ti za podporu, kterou mi tady v této diskusi vyjadřuješ ohledně mých zápisů, které pan starosta napadá těmito slovy:
"u stávajícího způsobu nelze zaručit jeho pravdivost a objektivnost (jsou k tomu důkazy černé na bílém, dva rozdílné zápisy), ověřovatelé jsou k ničemu, nemají co ověřovat, když to vidí, až to visí špatně na webu."
Myslím, že bych se k tomu měla do neděle než si s panem starostou pravděpodobně vjedeme do vlasů vyjádřit aspoň tady v této diskusi.
Takže v čem spočívá stávající způsob zápisů?
Po skončení jednání druhý a třetí den porovnávám svůj záznam s diktafonem, na kterém je slovo od slova zaznamenané. Minimálně tím strávím 8 hodin, někdy ovšem ale i 14 hodin. Je to práce velmi nelehká a můžete mi všichni věřit, že i otravná. Zápis zpracovávám pravdivě a objektivně. Ne tedy tak, jak píše pan starosta. A to jsem si naprosto jistá. Nelze totiž ošálit přístroj, v tomto případě diktafon. Když to prostě někdo řekne, tak se s tím nedá nic dělat. Ani já a ani pan starosta to prostě neovlivníme. Někdy ( a to se stává tak v maximálně 5 větách za jedno zasedání) nejsem schopná ani za pomoci sluchátek rozpoznat přesnou větu a tak ji do zápisu doplním, tak aby dávala smysl nebo ji prostě neuvedu. Pokud si zastupitel něco brblá pod vousy a neříká to nahlas, tak to asi není určeno pro posluchače nebo pro budoucí čtenáře.
Do minulého zasedání nikdo problémy s mými zápisy neměl. Já mohu jen spekulovat z jakého důvodu jsem teď napadána. Není pravý důvod mých špatných zápisů ten, že jsem si dovolila nehlasovat ( stejně tak jako ostatní nepřítomní zastupitelé Janisch, Bártlová a Sodomková) o podpoře projektu Relaxační centrum? Nebo důvod mých špatných zápisů je ten, že si dovoluji předkládat jako zastupitel některé návrhy, které se nelíbí panu starostovi?
Jsem připravena poskytnout veřejně audiozáznamy všech zasedání a je možné zkontrolovat jak objektivně a pravdivě záznamy zapisuji.
Těším se na neděli až uvidím dva rozdílné zápisy, jak dopředu pan starosta avizuje. Ještě nejsem tak hloupá, abych zapisovala zápisy na dvakrát. Ano možná existuje pracovní a konečná verze zápisů, ale ta konečná verze je rozhodně jediná správná a je podepsaná ode mne, od místostarostky nebo starosty a samozřejmě od ověřovatelů a je uložena na Obecním úřadě Rudoltice. Pracovní verzi poskytuji pouze místostarosce a jednou jsem tuto pracovní verzi poskytla i starostovi. Rozhodně však nebyla podepsaná od ověřovatelů.
Závěrem si neodpustím malé povzdychnutí. Jsem schopná se povznést a přistoupit na to, že můj zápis není úplně stoprocentní. Co ale nejsem schopná nikdy překousnout je to, že je mi znemožňováno předkládat jako zastupiteli oficiálně a písemně zařazení mých návrhů do programu zasedání. To je přece potlačování zastupitelské demokracie!
Psát příspěvky mohou jen přihlášení uživatelé.

Přihlášení

Login


Heslo


Počítadlo.cz