Diskuse: Dotazy na členy zastupitelstva

IREDO v Rudolticích

Lenka Bártlová (13.12.2011, 11:36)

Dobrý den,

s oznámením o zavedení integrovaného dopravního systému v naší obci byly zveřejněny i všechny související informace. Je třeba si uvědomit, že nedochází pouze ke změně počtu spojů či ceny jízdného (v některých případech ke zvýšení, v jiných naopak ke snížení), ale že jde o komplexní změnu dopravního systému, tzn. například i to, že občané mohou v rámci jednoho tarifu (na jednu jízdenku) cestovat jak autobusovými, tak vlakovými spoji po celém Pardubickém i Královéhradeckém kraji. Dříve byla cena stanovena dle počtu ujetých kilometrů, v současné době se stanoví dle tarifních zón (pásem). Ceny jízdného dle mého názoru tedy nelze porovnávat s obdobím předešlým.

Rozhodnutí o přechodu na integrovaný dopravní systém učinil Pardubický kraj - subjekt, který dopravní obslužnost financuje, tedy nikoliv obec.

Obec i nadále přijímá veškeré připomínky občanů, které budou dále projednávány se zástupci firmy OREDO a budou zohledněny v případných úpravách jízdních řádů v měsíci únoru příštího roku.

Názory k diskusi IREDO v Rudolticích:


Karel Nový (6.12.2011 10:40)

Lenka Bártlová (13.12.2011 11:36)
Karel Nový (18.12.2011 6:58)
Karel Nový (28.12.2011 18:03)
Počítadlo.cz