Diskuse: Dotazy na členy zastupitelstva

Rozpočtové opatření

Zobrazeno 1975x, 3 odpovědi

Petr Konečný (15.3.2008, 18:02)

Upraveno 1x, naposledy 15.3.2008, 18:04
Dobrý den.
Mohu zde poprosit o informaci čeho konkrétně se týká rozpočtové opatření č1/2008 ,které se má probírat (a snad schvalovat) na mimořádném zasedání zastupitelstva dne 21.3.2008?

A dále by mne zajímalo co vzniká na Zámečku za skládku a proč?
Dnes odpoledne jsem viděl dva lidi jak mezi palety a dřevo(zřejmě ze stavby) skládali jakýsi starý nábytek.

Díky za odpověď

Lenka Bártlová (15.3.2008, 18:35)

Upraveno 1x, naposledy 15.3.2008, 18:39
Konkrétní podobu rozpočtového opatření, které je součástí programu mimořádného zasedání, nemohu prozatím sdělit, neboť jej nemám k dispozici. Vycházím však z předpokladu, že by mělo minimálně obsahovat opatření, jehož projednávání bylo na minulém jednání zastupitelstva (28.2.2008 - bod č. 16) odloženo z důvodu nepřítomnosti starosty.

Co se týče skládek na Zámečku, na tento nežádoucí stav jsem již byla upozorněna. S předsedou komise ŽP p. Kohoutem jsem dohodnuta na brzkém odstranění jak vznikajících skládek, tak i nepořádku pocházejícího ze staveb, a to mj. i za pomoci OPP. O tomto problému byl informován i jeden z jednatelů spol. VISION Rudoltice s.r.o.

Ovce Rudoltická (16.3.2008, 15:15)

Upraveno 1x, naposledy 16.3.2008, 15:15
Mohu se zeptat kolik zastupitelů podpořilo konání mimořádného zasedání a na čí popud bylo svoláno? Když bylo svoláno minulé mimořádné zasedání, tak jsme se na těchto stránkách mohli dozvědět návrhy usnesení a věděli jsme , kdo ho svolává. Proč není v tomto případě zachován stejný postup? Byl při svolání tohoto mimořádného zasedání dodržen Zákon o obcích?
Co si mám představit pod bodem v programu č. 4) Relaxační centrum Lanškrounska v Rudolticích?
Jedná se o bazén nebo o co?
Můžete prosím nás občany nebo některé další rudoltické ovce informovat o těchto krocích?
Děkuji!

Lenka Bártlová (16.3.2008, 18:12)

Vážená Ovce :-)

Dle pokynu starosty jsem byla povinna jeho jménem svolat zasedání zastupitelstva k projednání několika dokumentů, resp. návrhů usnesení, které jsou potřeba k podání žádosti o poskytnutí dotace na vybudování Relaxačního centra Lanškrounska v Rudolticích. Zda se bude jednat o jednání mimořádné či pravidelné, bylo ponecháno na mé úvaze s tím, že nejzazší termín byl stanoven na 21.3.2008, což by znamenalo pravidelné zasedání svolat minimálně o týden dříve. Vzhledem k bodům 3f),g) usnesení č. OZ/28/02/08, dle nichž byli vyzváni žadatelé o koupi pozemku k doložení dokumentace ke svým žádostem s termínem do 27.3.2008, jevilo se mi vhodnější svolat zasedání mimořádné.

Přesná znění návrhů usnesení, které budou projednávány na zasedání, nejsou v současné době ještě známy.

Relaxační centrum Lanškrounska v Rudolticích by mělo zahrnovat vnitřní bazén, saunu a fitnesscentrum.
Psát příspěvky mohou jen přihlášení uživatelé.

Přihlášení

Login


Heslo


Počítadlo.cz