Fotogalerie

Vánoční pochod Klubu přátel válečné historie v Rud, 28.12.2010

Zobrazeno 1208x
Klub přátel vojenské historie Pardubicko uspořádal 28. 12. v okolí Lanškrouna Vánoční pochod. Sešlo se 9 členů v uniformách a výstroji c. a k. 98. pěšího pluku z 1. světové války.

Pro klub je tento pochod tradiční. První se uskutečnil již v roce 2004. Na Lanškrounsku tato akce proběhla poprvé.

Trasa pochodu začínala za hustého sněžení na nádraží v Rudolticích a pokračovala po silnici směrem na Ostrov k pomníku věnovanému padlým z 1. světové války.

U pomníku byla vzdána pocta a zapálena pietní svíčka. Poté pokračovala trasa za slunečného počasí zasněženou cestou okolo rybníků směrem na Lanškroun k restauraci na koupališti. Po pozdním obědě následoval pochod po hrázi Dlouhého rybníka k bývalé cihelně a alejí k Zámečku.

U krbu v kavárně kastelánka povyprávěla o historii Nového zámku. Po prohlídce věže i sklepení zbývala za tmy a rychle klesající teploty poslední část trasy lesem do Rudoltic, kde byla poslední zastávka pochodu u pamětní desky věnované padlým ve světových válkách. Byla vzdána čest padlým, zapálena pietní svíčka a tímto byla ukončena oficiální část pochodu. Následovalo posezení s kamarády.

Smyslem těchto pochodů je připomenutí vojáků padlých na frontách a zemřelých na válečné útrapy a zranění. Z 1. světové války se do domovů v Čechách a na Moravě nevrátilo přes 300 000 vojáků bojujících v rakousko-uherské armádě.

Bývalý okres Lanškroun patřil do doplňovacího obvodu 98. pěšího pluku z Vysokého Mýta, takže mnoho jmen na pomnících patří vojákům padlým v jeho řadách.

Členové KPVH Pardubicko se mimo 1. sv. válku, což je stěžejní činnost, zajímají i o Prusko - rakouskou válku z roku 1866 a Druhou světovou válku. Mimo účastí na vojensko-historických akcích doma i v zahraničí KPVH spolupracuje při výstavách, pietních aktech, natáčení dokumentů, ale i při údržbě několika pomníků padlým.


Michal Řeháček


Více informací můžete nalézt na
www.kpvh-pardubicko.cz

Klub vznikl jako občanské sdružení v březnu v roce 2003. Činnost klubu je zaměřena na vojenskou historii, mající vztah k našim historickým zemím se širokým zaměřením. Členové klubu se účastní akcí v historických uniformách z období prusko-rakouské války roku 1866, nebo akcí zaměřené na období 1. světové války 1914-1918,taktéž se účastní akcí se zaměřením na 2. světovou válku. Členové klubu se také zabývají i sběratelstvím militárií, dobových materiálů, ale i účastí a pomoci na historických dokumentech.
Další činností klubu je účast na pietních aktech, pomoc při údržbě pomníků a památek, související s naší vojenskou historií, nejen v Pardubickém kraji. Stěžejním zájmem klubu je období 1. světové války, kde představujeme historickou jednotku 98. pěšího pluku - Vysoké Mýto. Z období prusko-rakouské války vystupují členové klubu jako historická jednotka 21. pěšího pluku ? Čáslav. Na akcích z období 2. světové války představujeme historickou jednotku Rudé armády ? 42. gardová střelecká divize, nebo československé povstalce či partyzány. Nelze také opomenout účast členek klubu v dobovém oblečení.
Nejen svojí účastí na akcích, ale i při jejich organizaci, spoluprací s pořadateli se podílejí členové klubu.

Marcela Machá?ková – 1.1.2011 19:15
Počítadlo.cz