Úplná pravidla Rudoltické fotosoutěže

Redakce Rudoltického zpravodaje ve spolupráci s Obcí Rudoltice vyhlašuje RUDOLTICKOU FOTOSOUTĚ?.

* Soutě? je určena vžem občanům Obce Rudoltice - tzn. že do soutěže budou přijaty jen fotografie autorů, kteří mají trvalé bydli?tě v Rudolticích.

* Soutě? probíhá ve tříměsíčních obdobích (změna od 3. kola). Uzávěrky kol jsou tyto: 3. kolo 31. května 2008, 4. kolo 31. srpna 2008, 5. kolo 30. listopadu 2008 apod. Vždy se shromá?dí všechny snímky do?lé za dané období, a poté je posoudí odborná porota, její? složení bude ještě upřesněno (pravděpodobně v ní budou zasedat studenti Katedry fotografie FAMU, příp. i další hosté) a může se v ka?dém kole li?it. Porota má právo ocenit 0-5 fotografií/souborů, jejich? autoři budou oceněni věcnými cenami, které věnuje Obec Rudoltice. Porota bude oce?ovat zejména obsah fotografií - tedy zajímavý námět, netradičnost pohledu, atmosféru...

* Účast ve fotografické soutě?i je možná dvěma způsoby
- zasláním digitálních snímků v co nejlepším rozližení (alespo? 1200x1600 pixelů) na e-mail fotosoutez@rudoltice.cz. V textu e-mailu musí být uvedeno jméno a příjmení autora fotografií a názvy snímků, příp. i další dopl?ující informace
- doručením vyti?těných fotografií (příp. vypálených na CD) na Obecní úřad Rudoltice, č. p. 95 (do schránky nebo osobně), obálka musí být označena zřetelně slovem „FOTOSOUTĚ?“, na zadní straně ka?dé fotografie musí být napsáno jméno a příjmení autora, název snímku, e-mail nebo telefon, příp. adresa autora

* Témata nejsou omezeny, do soutěže však budou přijaty jen ty snímky, které mají spojitost s Rudolticemi (stačí, aby byly vyfoceny na území obce). Můžete fotit např. rudoltické památky a architekturu, přírodu (krajinu, zvířata, zajímavé rostliny) a obyvatele, ale va?í kreativitě se pochopitelně meze nekladou.

* Každý účastník se může zúčastnit maximálně 5 fotografiemi za týden, případně jedním uceleným souborem do 8 fotografií, takté? za týden

* Účastí ve fotografické soutě?i autor souhlasí s uveřejněním své fotografie na webových stránkách obce www.rudoltice.cz a v Rudoltickém zpravodaji. Pro další pou?ití musí vyslovit autor souhlas.

* Fotografie budou průbě?ně zveřej?ovány na stránce www.rudoltice.cz/fotosoutez/. Kdokoli z návštěvníků webu tam může napsat ke ka?dé konkrétní fotografii svůj věcný komentář. Po ohodnocení tam bude připojen názor členů poroty.

* Z nejlepších fotografií bude sestaven plánovaný kalendář a výstava pro rok 2009, u příle?itosti 705 let obce a 200 let kostela.

* Pořadatel si vyhrazuje právo na změny pravidel.

Na važe nádherné fotografie se tě?í za pořadatele a porotu Petr Macháček, který také zodpoví případné dotazy (fotosoutez@rudoltice.cz)


Poslední aktualizace: 1 – 25.3.2008 17:51
Počítadlo.cz