Výsledky sčítání lidí, domů a bytů z roku 2001

Obyvatelstvo
celkem922
z toho ženy440
z toho muži482
podle věku
0 - 446
5 - 14115
15 - 1975
20 - 29189
30 - 39126
40 - 49106
50 - 59136
60 - 6438
65 - 7453
75 - 38
podle národnosti
česká906
moravská1
slovenská9
ukrajinská4
podle náboženského vyznání
věřící206
církev římskokatolická181
českobratrská církev evangelická7
pravoslavná6
československá husitská1
náb. spol. Svědkové Jehovovi1
bez vyznání632
nezjištěné vyznání84
podle ekonomické aktivity
aktivní celkem495
průmysl237
doprava, pošty, telekomunikace46
stavebnictví44
obchod, opravy motor. vozidel34
školství, zdravot. a sociální činnost23
zemědělství, lesnictví, rybolov22
Domovní a bytový fond
domy úhrnem240
rodinné domy200
bytové domy6
byty celkem392
obydlené310
v rodinných domech261
v bytových domech40
    Počítadlo.cz