Informace Obecního úřadu

Posouzení zákonnosti OZV obce Rudoltice č. 3/2011, č. 4/2011 a č. 5/2011

*
Ministerstvo vnitra České republiky se sídlem v Praze sdělilo k Obecně závazným vyhláškám obce Rudoltice č. 3/2011, č. 4/2011 a č. 5/2011, které byly schváleny Zastupitelstvem obce Rudoltice dne 20.10.2011, že jsou v souladu se zákonem.

Právní rozbory shora uvedených vyhlášek zpracované Ministerstvem vnitra ČR jsou všem občanům k dispozici na obecním úřadu.
Lenka Bártlová – 2.11.2011 16:25
Počítadlo.cz