Informace Obecního úřadu

Výzva k úhradě místních poplatků za rok 2011

*
Obecní úřad Rudoltice vyzývá občany, kteří dosud neuhradili místní poplatky za rok 2011, aby tak neprodleně učinili.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Sazba poplatku v roce 2011: 350 Kč/rok/poplatníka

Místní poplatek lze hradit buď v hotovosti na obecním úřadu nebo bezhotovostně, a to následujícím způsobem:

číslo účtu, na který lze platby zasílat: 5125611/0100

Tvorba variabilního symbolu: 337 + prvních šest čísel v rodném čísle + 0 /čísla se nesčítají/

Příklady variabilního symbolu:
- pokud je prvních šest čísel v rodném čísle: 755815, pak variabilní symbol bude vypadat takto: 3377558150

Tvorba specifického symbolu (pro kontrolu):
- majitelé rodinných domů uvádějí čp. svého domu, např. 95
- nájemníci obecních bytů uvádějí kromě čísla domu i číslo bytu, např. 61703


Místní poplatek ze psů

Místní poplatek lze hradit pouze v hotovosti, a to přímo na obecním úřadu.

Sazby poplatku v roce 2011:
a) Poplatek za prvého psa v rodinném domě 100,- Kč
b) Poplatek za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě 150,- Kč
c) Poplatek za prvého psa v obytném (činžovním) domě 200,- Kč
d) Poplatek za druhého a každého dalšího psa v obytném (činžovním) domě 250,- Kč


Neuhrazené místní poplatky za rok 2011 budou během roku 2012 vyměřeny hromadným předpisným seznamem a následně vymáhány.
Lenka Bártlová – 19.12.2011 10:04
Počítadlo.cz