Informace Obecního úřadu

Rozpočet obce Rudoltice na rok 2012

*
Zastupitelstvo obce Rudoltice na svém veřejném zasedání dne 19.12.2011 schválilo (10ti hlasy z 12ti možných) rozpočet obce Rudoltice na rok 2012 v podobě návrhu rozpočtu zveřejněného v souladu se zákonem na fyzické i elektronické úřední desce obecního úřadu v období od 1.12.2011 do 19.12.2011.

celkové příjmy rozpočtu ve výši 21 852,6 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši 18 832,6 tis. Kč
financování ve výši 3 020 tis. Kč


Zastupitelstvo obce Rudoltice schválilo neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci
ZŠ a MŠ Rudoltice ve výši 1 060 tis. Kč.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schválilo poskytnutí účelové dotace TJ SOKOL RUDOLTICE
ve výši 80 tis. Kč.

Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovilo, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být překročen jim stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2012. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje.
Lenka Bártlová – 20.12.2011 10:27
Počítadlo.cz