Informace Obecního úřadu

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Oficiální názevObec Rudoltice
Důvod a způsob založeníPostavení a působnost upravuje zákon č.128/2000 o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů.
Organizační strukturaviz sekce Orgány obce
Kontaktní spojení Obecní úřad Rudoltice
Rudoltice čp. 95
561 25 Rudoltice
tel.: 465 323 124, fax: 465 323 124

obecní úřad: ou@rudoltice.cz
účetní: jaroslava.jasniakova@rudoltice.cz
admin. pracovnice: michaela.zvarova@rudoltice.cz
pracovnice bytové agendy: petra.sustrova@rudoltice.cz

starostka: lenka.bartlova@rudoltice.cz
elektronická podatelna: není zřízena
Úřední hodiny: obecního úřadu:
PO, ST: 8.00-12.00, 13.00-16.00
Internetové stránky obcewww.rudoltice.cz
IČ:00279421
DIČ:CZ00279421
Případné platby můžete poukazovat nač. účtu: 5125611/0100, vedeného u Komerční banky, a. s.
RozpočtyRozpočet obce Rudoltice na rok 2011 (PDF, 44 kB)
Žádosti o informace - žádosti o poskytnutí informace, dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení
Příjem žádostí a dalších podání ústně lze podat žádost
- telefonicky (tel. č. 465 323 124)
- osobně v kanceláři obecního úřadu

písemně lze podat žádost
- poštou na adresu obecního úřadu
- předáním písemné žádosti do kanceláře obecního úřadu

elektronickou formou
- na adresu: ou@rudoltice.cz

Obec poskytuje informace na základě úhrady nákladů, stanovených dle Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., a to dle sazebníku (PDF, 21 kB)
Opravné prostředky - odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace se podává písemně poštou na adrese obecního úřadu, příp. předáním písemné žádosti tamtéž (viz kontaktní spojení), a to do 15 dnů ode dne doručení (ve smyslu poučení uvedeném v rozhodnutí)

- v případě, že nebude žádost o poskytnutí informace vyřízena v zákonné lhůtě, tzn. že nebude vydáno ani rozhodnutí o odmítnutí žádosti ani nebudou informace poskytnuty, lze podat stížnost na postup při vyřizování žádosti, a to na adrese obecního úřadu ve lhůtě 30 dnů od uplynutí lhůty 15 dnů, v níž měla být informace poskytnuta nebo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

- pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se zato, že jej podal včas, jestliže učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí

- o odvolání a stížnosti na postup při vyřizování žádosti rozhoduje věcně příslušný nadřízený orgán státní správy
Formuláře
Návody na řešení nejrůznějších životních situací viz stránky Ministerstva vnitra
Nejdůležitější předpisy Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva o činnosti obce Rudoltice v roce 2009 podle zák. č. 106/1999 Sb. (PDF, 466 kB)
Seznam příspěvkových organizací Základní škola a mateřská škola Rudoltice, Rudoltice čp. 200, 561 25
Stavby Rudoltice, příspěvková organizace, Rudoltice čp. 95
Počítadlo.cz