Orgány obce

V Obci Rudoltice funguje zastupitelstvo obce, při kterém jsou zřízeny výbory a komise. Seznam členů najdete na samostatných stránkách.

Na této stránce budou zveřejňovány zápisy z jednání a jiné dokumenty související s Obcí Rudoltice.


Zápisy z jednání obecního zastupitelstva


Název a datum jednáníFormát
a velikost
dokumentu

Zápis z jednání OZ, 19. 12. 2011

Lenka Bártlová – 22.12.2011 16:09
PDF, 269 kB

Zápis z jednání OZ, 20. 10. 2011

Lenka Bártlová – 30.10.2011 18:10
PDF, 245 kB

Zápis z jednání OZ, 18. 8. 2011

Lenka Bártlová – 26.8.2011 15:58
PDF, 317 kB

Zápis z jednání OZ, 26. 5. 2011

Lenka Bártlová – 6.6.2011 9:42
PDF, 313 kB

Zápis z jednání OZ, 10. 3. 2011

Lenka Bártlová – 18.3.2011 16:27
PDF, 315 kB

Zobrazit všechny zápisy z jednání zastupitelstva obce


Zápisy z jednání rady obce


Název a datum jednáníFormát
a velikost
dokumentu

Usnesení Rady obce Rudoltice, 29. 11. 2011

Lenka Bártlová – 12.12.2011 20:51
PDF, 36 kB

Usnesení Rady obce Rudoltice, 15. 11. 2011

Lenka Bártlová – 30.11.2011 11:04
PDF, 42 kB

Usnesení Rady obce Rudoltice, 31. 10. 2011

Lenka Bártlová – 15.11.2011 20:09
PDF, 39 kB

Usnesení Rady obce Rudoltice, 18. 10. 2011

Lenka Bártlová – 31.10.2011 19:30
PDF, 45 kB

Usnesení Rady obce Rudoltice, 3. 10. 2011

Lenka Bártlová – 18.10.2011 19:07
PDF, 51 kB

Zobrazit všechny zápisy z jednání rady obce


Zápisy z jednání výborů a komisí při OZ


Název a datum jednáníFormát
a velikost
dokumentu

Zápis z jednání kontrolního výboru, 30. 4. 2008

Marcela Machá?ková – 30.4.2008 21:45
DOC, 25 kB

Zápis z jednání Kontrolního výboru při obci Rudoltice, 22. 6. 2007

Zápis z jednáni Kontrolního výboru při obci Rudoltice ze dne 31.7.2007
Lenka Bártlová – 6.8.2007 14:41
PDF, 155 kB

Jednací řád Kontrolního výboru při obci Rudoltice, 20. 5. 2007

Jednací řád Kontrolního výboru při Obci Rudoltice
Lenka Bártlová – 6.8.2007 14:32
PDF, 94 kB

Zápis z jednání Kontrolního výboru při obci Rudoltice, 20. 5. 2007

Zápis z jednání Kontrolního výboru při Obci Rudoltice ze dne 20.5.2007
Lenka Bártlová – 6.8.2007 14:38
PDF, 141 kB

Obecní vyhlášky


Název, datum zveřejněníFormát
a velikost
dokumentu

Obecně závazná vyhláška obce Rudoltice č. 1/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, 15. 6. 2011

Lenka Bártlová – 25.6.2011 10:26
PDF, 3261 kB

Obecně závazná vyhláška obce Rudoltice č. 3/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využ&ia, 29. 6. 2010

Lenka Bártlová – 30.6.2010 18:28
PDF, 41 kB

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňov, 29. 6. 2010

Lenka Bártlová – 30.6.2010 18:36
PDF, 79 kB

Nařízení obce č. 1/2010, kterým se vydává tržní řád. (příloha č. 1 je k nahlédnutí na obecním úřadu), 1. 2. 2010

Lenka Bártlová – 1.2.2010 9:48
PDF, 44 kB

Obecně závazná vyhláška obce Rudoltice č. 1/2009 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství a ze vstupného (příloha č, 26. 11. 2009

Lenka Bártlová – 1.12.2009 11:53
PDF, 34 kB

Nařízení obce Rudoltice č. 1/2009 o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úsek&#, 27. 8. 2009

Lenka Bártlová – 29.9.2009 8:58
PDF, 33 kB

Plán zimní údržby místních komunikací, 28. 11. 2008

Lenka Bártlová – 21.3.2009 18:51
PDF, 42 kB

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o pravidlech pro volný pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci Rudoltice, 3. 11. 2008

Lenka Bártlová – 21.3.2009 18:40
PDF, 31 kB

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místním poplatku ze psů, 29. 8. 2008

Lenka Bártlová – 21.3.2009 18:37
PDF, 42 kB

Ostatní dokumenty, související s chodem obce


Název, datum zveřejněníFormát
a velikost
dokumentu

Ceník služeb a úkonu poskytovaných Obcí Rudoltice na základě zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, platný ode dne, 12. 7. 2011

Tento dokument je nedílnou součástí Organizační směrnice upravující poskytování informací Obcí Rudoltice ze dne 27.2.2002
Lenka Bártlová – 13.7.2011 8:24
PDF, 22 kB

Jednací řád Zastupitelstva obce Rudoltice, 16. 12. 2010

Lenka Bártlová – 20.12.2010 18:26
PDF, 71 kB

Jednací řád Rady obce Rudoltice, 15. 11. 2010

Lenka Bártlová – 16.11.2010 10:27
PDF, 49 kB

Směrnice Obce Rudoltice o cestovních náhradách při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, 1. 10. 2009

Lenka Bártlová – 25.9.2009 17:35
PDF, 32 kB

Zákon O státní kontrole č. 552/1991 Sb., 29. 11. 2007

Marcela Macháčková – 29.11.2007 12:30
PDF, 74 kB

Zákon č. 159/2006, 6. 8. 2007

Zákon o střetu zájmů ze dne 16.3.2007, účinný od 1.1.2007 (stav textu k 2.7.2007)
Lenka Bártlová – 6.8.2007 13:49
PDF, 159 kB

Zákon č. 128/2000 Sb., 6. 8. 2007

Zákon o obcích ze dne 12.4.2000 (stav textu k 2.7.2007)
Lenka Bártlová – 6.8.2007 13:52
PDF, 307 kB

Zákon č. 106/1999, 6. 8. 2007

Zákon o svobodném přístupu k informacím ze dne 11.5.1999 (stav textu k 2.7.2007)
Lenka Bártlová – 6.8.2007 13:59
PDF, 145 kB

Organizační směrnice upravující poskytování informací Obcí Rudoltice ze dne, 27. 2. 2002

Lenka Bártlová – 5.2.2008 16:41
PDF, 296 kB

Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí Občanský zákoník, 9. 8. 1995

Stav textu k 1.1.2010
Lenka Bártlová – 23.10.2009 17:03
PDF, 34 kB

Zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, 26. 2. 1964

stav textu k 31.12.2009
Lenka Bártlová – 23.10.2009 20:41
PDF, 699 kB
Počítadlo.cz