Kostel sv. Petra a Pavla

Zobrazeno 12666x
V r. 1677 se připomíná dřevěný kostelík s oddělenou zvonicí, který však měl za sebou již delší historii. Rok vzniku není znám. Pamětní kniha vypráví, že byl uvnitř zdoben malovanými erby se zvířecími hlavami, hady, dvojími hráběmi a jinými rodovými znameními. Byly to znaky dřívějších majitelů panství: Kostků z Postupic, Pernštejnů, Hrzánů a jiných. Zvonice byla z r. 1542.

R. 1797 byl vydán knížecí reskript, aby byl z materiálu zbořeného Nového zámku u Rudoltic postaven na místě dřevěného kostela nový zděný kostel. Po zbourání starého se v r. 1804 začalo stavět. Nový kostel byl dokončen v r. 1807, věž se dostavěla o rok později. Celá stavba byla dokončena v r. 1809.

V roce 1992 se ukutečnila generální oprava kostela a fary. Bylo to umožněno hlavně díky sbírce německých rodáků, kterou zorganizovali pan Walter Richter (1920 ? 1996) a pan Franz Rob (1919 ? 1995). Přispěl také lichtenštejnský kníže Hans Adam von Lichtenstein.

Slavnostní vysvěcení kostela proběhlo 27. 6. 1992. Kostel vysvětil P. František Lukeš, kanovník královéhradecké kapituly a probošt z Poděbrad. Při mši také posvětil nově zprovozněné varhany, které opravil pan Ivan Červenka z Jakubovic. Zároveň se konala zlatá svatba p. Waltera Richtera a Hermíny Richterové.

Farní kostel svatých Petra a Pavla stojí na návrší nad návsí, uprostřed hřbitova, obehnaného zdí. Presbytář je na severní straně. Kostel je rozměrný, jednolodní s pravoúhlým presbytářem se sakristií po levé straně. Věž nad průčelím. Průčelí s trojbokým štítem. Uprostřed štítu lichtenštejnský znak na hermelínovém plášti se zlatým rounem a knížecí korunou. Kruchta spočívá na dvou pilířích. Okna jsou široká, s rostlinnými ornamenty. Vodorovně kolem obíhá prostá římsa, končící u liché arkády za hlavním oltářem. Hlavní vchod je prostě orámovaný.

Petr Macháček – 5.10.2006 1:57
Počítadlo.cz