Rudoltický zpravodaj

Rudoltický zpravodaj 1/2009, březen

Na 24 stranách A4 s novou grafickou úpravou naleznete mnoho informací z obecního úřadu, o ZŠ MŠ, Novém zámku, o jubileu zdejšího kostela aj.

Ke stažení je náhled ve formátu PDF (velikost 2,65 MB).

Rudoltický zpravodaj 4/2008 Prosinec

Z OBSAHU

Úvodní slovo ? Slovo starostky ? Informace obecního úřadu ? Slova místostarostky ? Vision Rudoltice, s. r. o. ? Když se laik diví a odborník žasne ?Odezva KŽP ? Ze ZŠ MŠ ? Zámecký vrch na podzim ? Život a budování pod Zámečkem ? Z tisku o sportu ? Vánoční příloha ? Tříkrálová sbírka 2009 ?Vyhodnocení 5. kola fotosoutěže ? Inzerce ? Plesy ? Společenská kronika ? Foto na závěr

Samostatná příloha zpravodaje.

Ke stažení je náhled ve formátu PDF (velikost 1,14 MB).

Rudoltický zpravodaj 3/2008 Říjen

Z OBSAHU

Úvodní slovo ? Slovo starostky ? Informace z obecního úřadu ? Změny v obecním zastupitelstvu a v komisích ? Volby do krajského zastupitelstva ? Inzerce ? Komise životního prostředí ? Základní škola a mateřská škola ? Září a rozloučení s létem na Zámečku ? Kulturní komise informuje ? Z historie obce ? Vyhodnocení 4. kola fotosoutěže ? Společenská kronika
Samostatná příloha zpravodaje.

Ke stažení je náhled ve formátu PDF (velikost 2,20 MB).

Rudoltický zpravodaj 2/2008 Červen

Z OBSAHU

Úvodní slovo ? Slovo starosty ? Informace místostarostky ? Událo se v obecním zastupitelstvu ? Dotazy občanů ? Trocha ekologie ? Usnesení obecního zastupitelstva ? Od jednatele obecní firmy Vision s.r.o. - Komise zdravotně ? sociální ? Základní a mateřská škola ? Obecní knihovna informuje ? Klub důchodců - Rudoltická pouť sv. Petra a Pavla ? Pozvánka Městského muzea Lanškroun - Výlet na Zámecký vrch ? Prázdninové akce TJ Sokol - Rudoltické divadlo ? Lanškrounský hokejový klub ? Z historie obce - Společenská kronika

Ke stažení je náhled ve formátu PDF (velikost 1,29 MB).

Rudoltický zpravodaj 1/2008

Z OBSAHU

Místostarostka informuje ? Informace z OÚ ? Výpisy z jednání zastupitelstva obce Rudoltice ? Ze základní školy a mateřské školy Rudoltice ? Výsledek Tříkrálové sbírky ? Zima na Zámečku (Novém zámku) ? Mezinárodní den dětí ? Další informace ? Z historie obce ? Jarní fotbalová sezóna ? Vyhodnocení 2. kola Rudoltické fotosoutěže ? Proč se vlastně slaví Velikonoce? ? Inzerce ? Společenská kronika

Ke stažení je náhled ve formátu PDF (velikost 1,09 MB).

Počítadlo.cz