Tisk o obci

Jménem občanského sdružení OBCE BEZ KORUPCE oznamujeme

Listy Lanškrounska – 18.11.2011
Téma Ostatní
Zobrazeno 930x

Jménem občanského sdružení "Obce bez korupce" oznamujeme,

že Policie ČR šetří vyplacení jednorázové odměny 5 686 800,- Kč starostkou Lenkou Bartlovou paní Mgr. Janě Hamplové za mimosoudní zastupovaní ve správním řízení o prominutí odvodu do státního rozpočtu a o prominutí penále. Zmíněná částka byla uhrazena z rozpočtu obce Rudoltice bez rozhodnutí zastupitelstva obce a bez jakéhokoliv zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Věc v současné době vyšetřuje Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování - expozitura Hradec Králové.

Za "Obce bez korupce" předseda Miloslav Šrámek, člen Mgr. Ivo Kolomý


Vyjádření starostky Rudoltic Lenky Bártlové pro LL:

"K této věci mohu říci, že každý občan České republiky má plné právo podat trestní oznámení v případě, že je přesvědčen, že dochází k porušení zákona. Za svoji osobu konstatuji, že jsem přesvědčena, že z mé strany ani ze strany obce k porušení zákona nedošlo. Vzhledem k tomu, že nemám žádné informace o tom, že by bylo zahájeno trestní řízení, je třeba vyčkat dalšího postupu ze strany Policie ČR.

S ohledem na skutečnost, že občanské sdružení "Obce bez korupce" zveřejnilo kompletní výši odměny za právní zastoupení obce ve věci vrácení dotací, chci jenom na tomto místě uvést, že se jednalo o obhajobu částky 136 080 000 Kč s tím, že hlavním důvodem pro uložení povinnosti obci tuto částku odvést do státního rozpočtu byla absence jakéhokoliv výběrového řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek na využití dotací poskytnutých na I. etapu bytové výstavby na Zámečku. Za zmínku také stojí i to, že předseda občanského sdružení, které trestní oznámení podalo, byl v době, kdy došlo k porušení dotačních podmínek, místostarostou obce a současně jednatelem obecní společnosti, která výstavbu realizovala. Z této skutečnosti tedy logicky vyplývá, že se přímo podílel na vzniku situace, kdy obec v roce 2008 stála před hrozbou vrácení dotací včetně penále do státního rozpočtu a byla tak nucena využít právních služeb na svou obhajobu."
Marcela Machá?ková – 18.11.2011 15:45

Počítadlo.cz