Tisk o obci

V Rudolticích řeší další problém vyplacení odměn

www.lanskrounsko.cz – 30.11.2011
Téma Vedení obce
Zobrazeno 1313x

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV v současné době vyšetřuje vyplacení odměny starostkou Rudoltic Lenkou Bártlovou. Mgr. Jana Hamplová dostala
5 686 800 Kč za mimosoudní zastupování obce v kauze, kde Rudolticím hrozilo vrácení dotace včetně penále (136 080 000 Kč) na I. etapu výstavby bytových domů na sídlišti Zámeček.

Podle občanského sdružení Obce bez korupce byla zmíněná částka vyplacena z rozpočtu obce bez rozhodnutí zastupitelstva a bez jakéhokoliv zadávacího řízení.

S otázkami týkajících se této kauzy jsem oslovil Mgr. Ivo Kolomého (člen zastupitelstva obce a člen občanského sdružení Obce bez korupce) a paní Lenku Bártlovou (starostka Rudoltic). Paní starostka nám na otázky neodpověděla ? zaslala pouze vyjádření, které zde spolu s otázkami uvádíme.

Matěj Brýdl

Otázky pro Mgr. Ivo Kolomého:

Jaká by podle Vás byla přiměřená odměna za práci, kterou odvedla Mgr. Jana Hamplová?

Podle některých cenových studií, které jsem měl možnost prostudovat, se domnívám, že právnické služby tohoto charakteru lze pořídit až sedmdesáti násobně levněji, či-li v tomto případě mohlo dojít k předržení až o 7000?.

Jak byste postupoval Vy, kdybyste byl v době, kdy hrozilo vrácení dotace na I. etapu bytové výstavby na Zámečku v pozici starosty obce?

Rozhodně bych jednal v souladu se zákonem. Postup, při kterém bych mohl porušil ten samý zákon, kvůli kterému obci hrozilo vrácení dotace, bych zcela jistě nevolil.

Asi není příliš obvyklé, aby se v obci velikosti Rudoltic objevovaly tak často různé kauzy. Nejprve hrozba vrácení dotace, teď vyplacení odměny advokátce. Myslíte, že je to tím, že obec je rozdělena mezi zastánce a odpůrce bývalého starosty Oldřicha Kolomého a ti mezi sebou vedou boje, které známe spíše z celostátní politiky?

Myslím si, že upozornit na možné porušení zákona, v souvislosti s možnou několika miliónovou škodou pro obec, není nic neobvyklého.

Název sdružení ?Obce bez korupce? působí, jakoby se angažovalo nejen v Rudolticích, ale také v jiných obcích. Je tomu tak?
Ve stanovách občanského sdružení ?Obce bez korupce? není konkrétně vymezena místně příslušná působnost.

Nezodpovězené otázky pro Lenku Bártlovou:

Na základě čeho byla vybrána paní Hamplová, aby mimosoudně zastupovala obec Rudoltice v kauze vrácení dotace na I. etapu výstavby bytů na Zámečku?

Mgr. Janě Hamplové jste vyplatila odměnu 5 686 800 Kč. Jaký je roční plat starostky obce Rudoltice?

Kolik času věnovala advokátka Hamplová tomu, aby bylo vrácení dotace Rudolticím odpuštěno?

Jana Hamplová kandidovala stejně jako vy nejprve za ČSSD, poté za Nezávislé. Označila byste to za náhodu, nebo se stýkáte i v osobním životě a některé kroky spolu konzultujete?

Vyjádření Lenky Bártlové:

Všechny relevantní informace k této věci jsem již před několika dny poskytla ve dvou článcích, a to pro Listy Lanškrounska a Orlický deník. Dle mého názoru již je třeba další postup ponechat na Policii ČR, která tuto věc vyšetřuje. Domnívám se navíc, že ne všechny Vaše otázky mají přímý vztah k této záležitosti, a proto na ně nebudu odpovídat. Značná část informací, které ode mne žádáte, je veřejně dostupná v zápisech ze zasedání zastupitelstva obce v letech 2008-2010. Ostatní otázky jsou osobního charakteru a zde se domnívám, že nejsem povinna na ně odpovídat.
Na závěr bych chtěla snad jen podotknout, že k platbě za právní zastoupení v kauze dotací na I. etapu výstavby bytů na Zámečku nemuselo vůbec dojít, pokud by se tehdejší vedení obce od počátku řídilo platnými zákony a dotačními podmínkami. Totéž, bohužel, platí plně i pro druhou a třetí etapu téže výstavby. Vzhledem k tomu, v jakém stavu se v současné době nalézají státní finance, lze totiž, bohužel, oprávněně předpokládat, že i členové občanského sdružení, které trestní oznámení na mou osobu podalo, se jako členové zastupitelstva obce střetnou s obdobným problémem ohledně druhé a třetí etapy výstavby a budou tak mít tedy jedinečnou příležitost se přímo podílet na řešení tohoto problému.
Marcela Machá?ková – 30.11.2011 15:12

Počítadlo.cz