Občanská vybavenost

V posledních 15 letech bylo uskutečněno:


 • oprava kostela a fary

 • obecní vodovod

 • zemní plyn

 • asfaltováno cca 4 km obecních cest

 • rekonstruovaná základní škola včetně půdní vestavby

 • obecní úřad ? nová instalace vody

 • čističky odpadů

 • topení

 • rekonstruovaný a zateplený kulturní dům se sálem, vývařovna a jídelna, hostinec


 • zrekonstruovány 3 obecní byty v budově obecního úřadu k pronájmu pro dělníky

 • zřízena lékařská ordinace, poradna pro děti

 • knihovna

 • rekonstrukce topení TJ Sokol a hasičské zbrojnice

 • dokončena výstavba 71 bytových jednotek.

 • výstavbu cyklostezky Rudoltice ? Luková
V současné době probíhá:
 • výstavba 234 bytů v 18 bytových domech v lokalitě Zámeček u Rudoltic z celkového projektu kolem 800 bytů

 • zasíťování 92 parcel pro rodinné domky v lokalitě Zámeček o ploše 10,5 ha
 • výstavba dvou komunikací v délce cca 5 km s asfaltovým povrchem (v rámci programu SAPARD) spojující horní konec vesnice se silnicí č. 1/43 podjezdem přes železniční koridor kolem Třebovských stěn
 • změna územního plánu, který v sobě zahrnuje m.j. další pokračování ve výstavě na Zámečku, rozšíření zóny o další parcely pro rodinné domkyObec připravuje:
 • rozšíření plochy pro průmyslovou zónu o cca 11 ha
 • výstavbu lokálních čističek
 • pokračující asfaltizaci cest
 • realizaci školního sportovního areálu v prostoru mezi základní a mateřskou školou§
 • výstavbu cyklostezky Rudoltice ? Lanškroun (přes pole od Zámečku ke kostelu)
 • výstavbu cyklostezky Rudoltice ? Třebovice po Třebovských stěnách
 • výstavbu suchého poldru nad vesnicí směrem k Ostrovu
 • výstavbu suchého poldru nad vesnicí nad fotbalovým stadionem
 • výhledově výstavbu otevřeného bazénu uvnitř vesnice u stadionu
 • výhledově výstavbu krytého bazénu v lokalitě Zámeček

 • výhledově výstavbu lyžařského vleku na Třebovských stěnách (přístup z nově budované cesty)
  Počítadlo.cz