Bytový fond

Pravidla pro užívání bytu a společných prostor v bytových domech

*
V pátek, 24. června 2011 byla do společných prostor - přízemí všech bytových domů ve vlastnictví obce umístěna v příloze připojená "Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení v bytových domech ve vlastnictví obce Rudoltice".

Tato Pravidla byla schválena Radou obce Rudoltice dne 30.5.2011 a plně nahradila domovní řády, schválené Zastupitelstvem obce Rudoltice v letech 2001 a 2006. Pravidla jsou společná pro všechny bytové domy, tzn. že již není, jak tomu bylo doposud, rozlišováno, zda se jedná o bytové domy přímo v obci či v lokalitě Zámeček.

K Pravidlům proběhla schůzka obce s nájemníky obecních bytů dne 14.6.2011.

Tato Pravidla se, počínaje 31.5.2011, při prodloužení nájemní smlouvy, příp. uzavření nové nájemní smlouvy stávají její nedílnou součástí a jednotlivá ustanovení těchto Pravidel tedy pak mají stejnou závaznost jako ustanovení nájemní smlouvy.

Přiložen jeden soubor

Lenka Bártlová – 25.6.2011 8:52
Počítadlo.cz