Bytový fond

Vyúčtování nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu

*
Obec Rudoltice upozorňuje nájemníky obecních bytů, že dne 31.8.2011 bylo splatné vyúčtování nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu za období do 30.4.2011.

Celková neuhrazená výše vyúčtování za období 7/2008 ? 4/2011 je alarmující ? k dnešnímu dni činí téměř 1,5 milionu Kč, z toho je celých 1,1 milionu Kč za poslední vyúčtované období, tedy za období od 1.5.2010 do 30.4.2011!

Během měsíce října budou informace o dlužných částkách předány advokátní kanceláři k vymáhání, popř. k zahájení řízení o vyklizení bytu, pokud se tak již nestalo před doručením vyúčtování.

Obec je v této souvislosti nucena upozornit na skutečnost, že vysoké procento dlužníků již není nájemníkem obecního bytu a dlužné částky jsou předmětem exekuce.

Z důvodu zhoršení platební kázně nájemníků bylo v uplynulém období dále nutné změnit systém při uzavírání nájemních smluv. Nájemní smlouvy jsou kromě 2leté maximální doby uzavírány v prvé řadě u nových nájemníků pouze na dobu 6 měsíců pro ověření jejich platební morálky, výjimkou však nejsou ani nájemní smlouvy na dobu 3 měsíců, např. při uzavření splátkového kalendáře.
Lenka Bártlová – 10.9.2011 19:38
Počítadlo.cz