Informace Obecního úřadu

Nové obecně závazné vyhlášky obce Rudoltice

*
Zastupitelstvo obce Rudoltice na svém veřejném zasedání dne 20.10.2011 projednalo a schválilo 3 nové obecně závazné vyhlášky.

S účinností od 1.1.2011 byl zrušen § 16 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, který umožňoval obcím promíjet místní poplatky na základě žádosti poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti zákona. Od 1.1.2011 již tedy obce nemohou promíjet místní poplatky. Nadále však mohou osvobození a úlevy od poplatkové povinnosti zahrnout do svých obecně závazných vyhlášek. Z tohoto důvodu byla i naše obec povinna do konce tohoto roku změnit veškeré své obecně závazné vyhlášky, které stanovovaly jakékoliv místní poplatky.

Na fyzické i elektronické úřední desce obecního úřadu byly zveřejněny následující nové obecně závazné vyhlášky:

- Obecně závazná vyhláška obce Rudoltice č. 3/2011 o místním poplatku ze psů (kromě jiného došlo v některých případech ke změně sazeb místního poplatku),

- Obecně závazná vyhláška obce Rudoltice č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (kromě jiného došlo ke zrušení místního poplatku ze vstupného),

- Obecně závazná vyhláška obce Rudoltice č. 5/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (kromě jiného došlo ke změně sazby místního poplatku).
Lenka Bártlová – 24.10.2011 11:18
Počítadlo.cz