Informace Obecního úřadu

Občan na úřadě

Ověření podpisu nebo kopie listiny

* Upravuje zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřován... pokračování »
Lenka Bártlová – 30.4.2010 15:19

Místní poplatky v obci

* MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY Místní poplatek je stanoven ... pokračování »
Lenka Bártlová – 30.4.2010 15:18

Hlášení trvalého pobytu

* Upraveno zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některý... pokračování »
Lenka Bártlová – 30.4.2010 14:58
Počítadlo.cz