Informace Obecního úřadu

Integrovaný dopravní systém IREDO + nové autobusové jízdní řády

*
S účinností od 11. prosince 2011 je kromě Královéhradeckého kraje i v Pardubickém kraji zaveden INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM IREDO.

V příloze naleznete:
1) Informace k integrovanému dopravnímu systému IREDO
2) Mapu tarifních zón pro obec Rudoltice (bude též zveřejněna i na vlakové zastávce a všech autobusových zastávkách v naší obci)
3) Nové autobusové jízdní řády, platné od 11.12.2011. Naší obce se přímo dotýkají linky č. 910 a 911 (původní linka č. 890 byla přečíslována na linku č. 910)


JAK ZJISTIT CENU JÍZDNÉHO MEZI ZASTÁVKAMI?

1) Tarifní kalkulátor "zastávkový"
Naleznete jej na webových stránkách www.oredo.cz nebo přímo ZDE.

2) Tarifní mapy
Cenu je možné také zjistit z tarifních map, které jsou vylepeny na každé zastávce v integrovaném území. Na mapě je vždy vyznačeno místo, kde se nacházíte žlutým kolečkem, v dalších kolečkách je potom zobrazeno obyčejné jízdné do cílové zóny. Při cestování mezi nástupní a cílovou zónou je nutné dodržovat následující :
Cestující s platnou jízdenkou IDS IREDO je oprávněn použít k jízdě mezi zastávkami/stanicemi nástupní zóny a cílové zóny libovolné spoje všech zapojených dopravců. Přitom musí postupovat logickou oklikou tedy buď nejkratším směrem, nebo cestou s nejmenším počtem přestupů, nejkratší docházkovou či přestupovou vzdáleností nebo časově nejvýhodnějším spojením. Přitom může přestupovat mezi spoji a dopravci.
Pro cestování nesmí být použity zóny s vyšším jízdným z nástupní zóny než je jízdné do cílové zóny!

Přiloženy 4 soubory

Lenka Bártlová – 6.12.2011 8:45
Počítadlo.cz