Informace Obecního úřadu

Zahájení vymáhání dlužných místních poplatků

*
Oznamujeme občanům, že dnešním dnem byla na fyzické i elektronické úřední desce obecního úřadu vyvěšena Veřejná vyhláška Obecního úřadu Rudoltice, která oznamuje zpřístupnění k nahlédnutí celkem tří hromadných předpisných seznamů o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováni komunálních odpadů, a to za roky 2008, 2009 a 2010.

Obecní úřad Rudoltice jako správce místních poplatků vyměřil těmito hromadnými předpisnými seznamy místní poplatek za uvedené roky poplatníkům, kteří jej nezaplatili ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti.

Po nabytí právní moci těchto hromadných předpisných seznamů budou dlužné místní poplatky předány k vymáhání.
Lenka Bártlová – 19.12.2011 9:49
Počítadlo.cz