Diskuse: Dotazy na členy zastupitelstva

Diskuse se starostkou

Lenka Bártlová (18.5.2010, 8:32)

Dobré ráno, Marsy.

Řádná a účinná protipovodňová opatření v obytné zóně Zámeček spočívají v prvé řadě v odvodnění celé lokality a takovýto zásah vyžaduje vpravdě nemalé finanční prostředky. Částečně tento problém bude možné řešit v rámci terénních úprav III. etapy bytové výstavby (u domů zkolaudovaných v loňském roce), které by se postupně měly provádět. Proč říkám postupně? Samotné terénní úpravy i když také nejsou zadarmo, nejsou až tak nákladné, ovšem při současné realizaci konkrétních protipovodňových opatření tyto náklady samozřejmě narostou. Prosím Vás, proto, o jistou trpělivost.

Je třeba si především uvědomit, že sama lokalita Zámeček - tj. svah s jílovým podložím a značným sklonem zejména v horní části sídliště - vytváří ideální předpoklady ke vzniku výše jmenovaných problémů. K tomu samozřejmě přispívá úplná absence opatření k odvodnění celé lokality.

Pravdou je to, že tato opatření měla být provedena na samém počátku výstavby. Za dnešního stavu půjde již pouze o dodatečná řešení s omezeným účinkem. To se týká jak průniků vlhkosti v přízemních bytech některých domů, tak ohrožení některých domů přívalovými dešti. Prvotní příčina problému je chybné umístění staveb v terénu, které v podstatě vylučuje 100ˇ zajištění některých domů bez vynaložení obrovských finančních nákladů. Realitou je, že obytná zóna má v sobě zakodována určitá rizika spojená s danou lokalitou shodně, jako je s určitým rizikem spojeno bydlení např. ve "staré" obci na břehu potoka.

Problémy s vodou v této lokalitě se, bohužel, neprojevují negativně "jen" v tom směru, že se v případě prudkých a vydatných dešťů voda velice snadno dostane do domů a je schopna poškodit přízemní prostory.
Problémem je, bohužel, navíc i špatná kvalita veřejné kanalizace v této lokalitě. Voda se totiž, bohužel, jejím prostřednictvím dostává současně i do ní a technologie čistírny odpadních vod tak často ztrácí svůj smysl...

Zabezpečení formou odtoku u bytového domu čp. 615, o kterém se zmiňujete a který je dle našeho názoru nejvíce v tomto směru ohrožen, považuji s ohledem na shora uvedené rovněž za prozatímní řešení. Stejně tak je nevyhnutelné se proti případným povodním v tuto chvíli bránit pouze prozatímně, a to za pomoci pytlů s pískem, které Vám samozřejmě obec poskytne.

Názory k diskusi Diskuse se starostkou:


Lenka Bártlová (6.2.2009 21:04)

artur artur (11.2.2009 20:50)
Lenka Bártlová (11.2.2009 22:38)
Blbčan Blbčan (17.8.2009 10:02)
Lenka Bártlová (17.8.2009 11:24)
Blbčan Blbčan (17.8.2009 12:10)
Lenka Bártlová (17.8.2009 15:14)
Blbčan Blbčan (26.8.2009 7:07)
Lenka Bártlová (26.8.2009 8:42)
MARIE DUDOVÁ-SEJKOROVÁ (23.10.2009 13:16)
Lenka Bártlová (23.10.2009 17:12)
Blbčan Blbčan (25.10.2009 9:03)
Lenka Bártlová (25.10.2009 10:28)
Daniela Šilarová (5.3.2010 11:20)
Lenka Bártlová (5.3.2010 13:26)
Marsy Marsy (17.5.2010 19:47)
Lenka Bártlová (18.5.2010 8:32)
Aleš Flídr (20.7.2010 9:35)
Lenka Bártlová (20.7.2010 15:29)
Aleš Flídr (21.7.2010 7:16)
Lenka Bártlová (21.7.2010 8:21)
Kristýna Stará (29.7.2010 10:31)
Lenka Bártlová (29.7.2010 11:39)
Šárka Nováková (5.8.2010 19:13)
Lenka Bártlová (6.8.2010 10:43)
Šárka Nováková (6.8.2010 21:09)
Lenka Bártlová (7.8.2010 7:18)
Marcela Hošková (4.10.2010 8:56)
Marsy Marsy (4.2.2011 21:11)
Lenka Bártlová (5.2.2011 8:39)
Matouš Pakosta (14.4.2011 9:46)
Lenka Bártlová (14.4.2011 15:24)
Matouš Pakosta (17.4.2011 18:34)
marek levy (20.4.2011 12:44)
Lenka Bártlová (20.4.2011 18:05)
Jana Řehořová (23.5.2011 20:31)
Lenka Bártlová (23.5.2011 21:17)
Jana Řehořová (23.5.2011 21:51)
zámeček zámeček (30.5.2011 12:38)
Lenka Bártlová (30.5.2011 20:59)
marek levy (31.5.2011 10:01)
Lenka Bártlová (31.5.2011 11:33)
Karel Nový (5.6.2011 19:45)
Lenka Bártlová (6.6.2011 10:50)
nenipodstatne anitotone (6.6.2011 12:46)
Karel Nový (6.6.2011 14:09)
Lenka Bártlová (6.6.2011 16:55)
Karel Nový (6.6.2011 17:25)
Jana Řehořová (6.6.2011 20:18)
Lenka Bártlová (7.6.2011 6:10)
marek levy (9.6.2011 10:02)
zámeček zámeček (9.6.2011 19:29)
Lenka Bártlová (9.6.2011 21:01)
František Všetečka (21.6.2011 18:12)
Lenka Bártlová (23.6.2011 7:05)
František Všetečka (23.6.2011 8:18)
Karel Nový (23.6.2011 14:00)
Petr Beránek (25.6.2011 13:21)
Lenka Bártlová (25.6.2011 18:57)
Jana Řehořová (25.6.2011 22:11)
Lenka Bártlová (26.6.2011 11:23)
Jana Řehořová (23.8.2011 22:02)
Lenka Bártlová (24.8.2011 8:57)
Jana Řehořová (4.10.2011 13:17)
Lenka Bártlová (4.10.2011 18:09)
Jana Řehořová (4.10.2011 22:17)
Augustin Macháček (2.12.2011 3:41)
marek levy (2.12.2011 7:20)
Lenka Bártlová (13.12.2011 11:56)
Počítadlo.cz