Diskuse: Dotazy na členy zastupitelstva

Diskuse se starostkou

Lenka Bártlová (31.5.2011, 11:33)

Dobrý den,

opravdu netuším, jak prokázat, že zvěst, o které hovoříte, není rozhodně pravdivá. Snad jen tak, že uvedete konkrétní jméno toho, kdo by dle Vašich informací měl být ke mně loajální a kvůli kterému tato vyhláška vznikla. Taktéž bych byla ráda, abyste byl konkrétní ve vámi uvedeném "dvojím metru". Žádného dvojího metru si rozhodně nejsem vědoma a stejně tak bych s vámi byla schopna diskutovat o tom, zda řešení problémů s neplatícími nájemníky obec nezvládá, řekla bych, že ba naopak. Uveďte tedy, prosím, konkrétní případ, kdy byl použit dvojí metr, o kterém hovoříte, abychom si vysvětlili konkrétní postup obce.

Rovněž tak jsem schopna s Vámi diskutovat o tom, zda o vyhlášce bylo či nebylo hovořeno ještě předtím, než byla předložena ke schválení zastupitelstvu. O vyhlášce, a to konkrétně o připravovaném zákazu grilování, bylo hovořeno na setkání s nájemníky obecních bytů v únoru 2011, kterého se zúčastnilo cca 50 nájemníků, a nejsem si vědoma, že by tehdy byl proti tomu vznesen protest. Viděli jsme se tam? Stejně tak jste se o připravované vyhlášce mohl dočíst v posledním čísle Rudoltického zpravodaje. Městskou policií jsem navíc již byla v letošním roce taktéž upozorněna na konkrétní stížnost ohledně grilování na sídlišti, nemyslím si tedy, že by to byl problém jednoho člověka (?), jak o tom píšete.

Rovněž si nejsem vědoma toho, že by ve vyhlášce bylo ujednání o udělení výjimky. Bazénky, sušáky, úpravy předzahrádek, vysazování rostlin - to vše je obsaženo v domovním řádu, který schválilo zastupitelstvo v roce 2006, a řekla bych, že i většina nájemníků se s obcí v souladu s domovním řádem předem vždy dohodla. Omezení, které tedy nyní "nově" pociťujete, je vyvoláno pouze změnou jeho formy. V domovním řádu totiž nemají co dělat ustanovení o veřejném prostranství.

Citace stávajícího domovního řádu:
"Je zakázáno pod pokutou 5.000,- Kč, slovy pět tisíc korun českých, stavění, montáž nebo jiná manipulace zařízení nebo vybavení na veřejném prostranství kolem domu. Jedná se zejména o sušáky na prádlo, chlívky pro živočichy, oplocování, skladování a také pálení věcí, pěstování rostlin, tvorba záhonů apod. Obec Rudoltice může ve zdůvodněných případech udělit výjimku, zvláště pak, požádá-li o toto domovní samospráva."

OZV byla schválena 8 hlasy, 3 hlasy byly proti a 1 se zdržel.

Budu se těšit na veřejnou diskusi s vámi. Přemýšlím již nyní totiž nad tím, proč argumentujete dvojím metrem na neplatiče či slabou stránkou obce v souvislosti s nájemními byty v momentě, kdy je obcí vydána vyhláška, kterou se zakazuje požívání alkoholu na veřejnosti a grilování. Je to náhoda, myslíte?

Názory k diskusi Diskuse se starostkou:


Lenka Bártlová (6.2.2009 21:04)

artur artur (11.2.2009 20:50)
Lenka Bártlová (11.2.2009 22:38)
Blbčan Blbčan (17.8.2009 10:02)
Lenka Bártlová (17.8.2009 11:24)
Blbčan Blbčan (17.8.2009 12:10)
Lenka Bártlová (17.8.2009 15:14)
Blbčan Blbčan (26.8.2009 7:07)
Lenka Bártlová (26.8.2009 8:42)
MARIE DUDOVÁ-SEJKOROVÁ (23.10.2009 13:16)
Lenka Bártlová (23.10.2009 17:12)
Blbčan Blbčan (25.10.2009 9:03)
Lenka Bártlová (25.10.2009 10:28)
Daniela Šilarová (5.3.2010 11:20)
Lenka Bártlová (5.3.2010 13:26)
Marsy Marsy (17.5.2010 19:47)
Lenka Bártlová (18.5.2010 8:32)
Aleš Flídr (20.7.2010 9:35)
Lenka Bártlová (20.7.2010 15:29)
Aleš Flídr (21.7.2010 7:16)
Lenka Bártlová (21.7.2010 8:21)
Kristýna Stará (29.7.2010 10:31)
Lenka Bártlová (29.7.2010 11:39)
Šárka Nováková (5.8.2010 19:13)
Lenka Bártlová (6.8.2010 10:43)
Šárka Nováková (6.8.2010 21:09)
Lenka Bártlová (7.8.2010 7:18)
Marcela Hošková (4.10.2010 8:56)
Marsy Marsy (4.2.2011 21:11)
Lenka Bártlová (5.2.2011 8:39)
Matouš Pakosta (14.4.2011 9:46)
Lenka Bártlová (14.4.2011 15:24)
Matouš Pakosta (17.4.2011 18:34)
marek levy (20.4.2011 12:44)
Lenka Bártlová (20.4.2011 18:05)
Jana Řehořová (23.5.2011 20:31)
Lenka Bártlová (23.5.2011 21:17)
Jana Řehořová (23.5.2011 21:51)
zámeček zámeček (30.5.2011 12:38)
Lenka Bártlová (30.5.2011 20:59)
marek levy (31.5.2011 10:01)
Lenka Bártlová (31.5.2011 11:33)
Karel Nový (5.6.2011 19:45)
Lenka Bártlová (6.6.2011 10:50)
nenipodstatne anitotone (6.6.2011 12:46)
Karel Nový (6.6.2011 14:09)
Lenka Bártlová (6.6.2011 16:55)
Karel Nový (6.6.2011 17:25)
Jana Řehořová (6.6.2011 20:18)
Lenka Bártlová (7.6.2011 6:10)
marek levy (9.6.2011 10:02)
zámeček zámeček (9.6.2011 19:29)
Lenka Bártlová (9.6.2011 21:01)
František Všetečka (21.6.2011 18:12)
Lenka Bártlová (23.6.2011 7:05)
František Všetečka (23.6.2011 8:18)
Karel Nový (23.6.2011 14:00)
Petr Beránek (25.6.2011 13:21)
Lenka Bártlová (25.6.2011 18:57)
Jana Řehořová (25.6.2011 22:11)
Lenka Bártlová (26.6.2011 11:23)
Jana Řehořová (23.8.2011 22:02)
Lenka Bártlová (24.8.2011 8:57)
Jana Řehořová (4.10.2011 13:17)
Lenka Bártlová (4.10.2011 18:09)
Jana Řehořová (4.10.2011 22:17)
Augustin Macháček (2.12.2011 3:41)
marek levy (2.12.2011 7:20)
Lenka Bártlová (13.12.2011 11:56)
Počítadlo.cz